Marktconsultatie realisatie (ver)nieuw(d) gemeenschapshuis Asten – Aanbestedingsnieuws

Marktconsultatie realisatie (ver)nieuw(d) gemeenschapshuis Asten

De gemeente Asten is bezig met de voorbereidingen van een Europese niet-openbare aanbestedingsprocedure voor de realisatie van een nieuw gemeenschapshuis in Asten. Deze marktconsultatie maakt geen onderdeel uit van de aanbestedingsprocedure en is voor zowel de gemeente Asten als de marktpartijen geheel vrijblijvend. Door middel van deze consultatie wil de gemeente inzicht krijgen in:

  • De mogelijkheid om de werkzaamheden als één geheel (sloop, bouwkundig en installatie technisch in één opdracht) of in verschillende losse opdrachten (sloop en bouwkundig als één opdracht en het installatietechnische deel als één opdracht) op de markt te brengen. In beide vormen ziet de gemeente voordelen waarbij het de vraag is welke van beide opties de voorkeur heeft van marktpartijen.
  • De gemeente is vooralsnog van plan het ontwerp uit te werken in een DO (definitief ontwerp) aangevuld met een programma van eisen. De gemeente kan dit echter ook verder uitwerken tot een UO (uitvoeringsgereed ontwerp). Ook hierbij vraagt de gemeente zich af welke van beide opties de voorkeur heeft van marktpartijen.
  • De gemeente is vooralsnog van plan de opdracht door middel van de niet-openbare procedure op de markt te zetten. Hierbij wordt er in eerste instantie een selectieprocedure doorlopen waarin op basis van uitsluitingsgronden, geschiktheidseisen en selectiecriteria een beperkt aantal partijen geselecteerd wordt dat in de gunningsfase een inschrijving mag doen. De gemeente vraagt zich af welke geschiktheidseisen en selectiecriteria aansluiten op de wensen en mogelijkheden van de markt.
  • De gemeente is vooralsnog voornemens de opdracht te gunnen op basis van de beste prijs-kwaliteit verhouding. In deze marktconsultatie nodigt de gemeente de respondenten uit aan te geven welk onderscheidend vermogen de gemeente aan kan spreken die van belang zijn voor een succesvolle realisatie van deze opdracht.
  • De gemeente kan zelf als opdrachtgever gedurende het aanbestedingstraject al de aanvraag voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning starten op basis van het DO. Hierdoor kan er na gunning direct gestart worden met de realisatie van het gebouw. Dit beperkt wellicht wel de mogelijkheid van marktpartijen om alternatieve oplossingen aan te bieden in hun inschrijving omdat dit niet zou stroken met de vergunningaanvraag. Hierdoor vraagt de gemeente zich af of dit dan ook wel de voorkeur heeft van de markt, en of de markt nog creatieve ideeën heeft om hier op een wederzijds verantwoorde manier invulling aan te geven.
  • De gemeente heeft een aanbestedingsplanning voor ogen waarbij zij zich afvraagt in hoeverre deze aansluit bij de wensen en mogelijkheden van de markt.
  • We zien in procedures gebeuren dat er gedurende de selectiefase bedrijven zich aanmelden die in de gunningsfase alsnog besluiten geen inschrijving in te dienen. De gemeente wil graag inzicht krijgen in de mechanismen die hiertoe leiden.

De verkregen informatie moet de gemeente helpen bij het maken van keuzes inzake de concrete invulling van zowel de procedure als de inhoudelijke uitvraag. Indien dit noodzakelijk blijkt zal de gemeente de resultaten van deze marktconsultatie in de vorm van een verslag delen in de aanbestedingsprocedure. Hierbij is het nadrukkelijk de insteek om de specifieke kennis en onderscheidende input van deelnemers te borgen. Indien er individuele en zeer specifieke antwoorden worden opgenomen zal dit slechts na afstemming met de betreffende deelnemer worden gepubliceerd.

Indien er partijen zijn die niet kunnen of willen reageren via Negometrix bestaat er de mogelijkheid dat deze de vragenlijsten op verzoek via mail krijgen toegestuurd en ook kunnen indienen. Dit verzoek kunnen de partijen doen via d.tielemans@bizob.nl. Eventuele vragen die deze partijen stellen zullen wel in de vraag en antwoordmodule worden opgenomen en een download hiervan met hierin alle vragen en antwoorden zal met deze partijen gedeeld worden.

Bron: Tenderned 12 juni 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/197681

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *