Renovatie Sint Franciscus Oldenzaal – Aanbestedingsnieuws

Renovatie Sint Franciscus Oldenzaal

Stichting Katholiek Onderwijs Noord Oost Twente (hierna te noemen KONOT) is voornemens de Franciscusschool, gelegen aan de Lyceumstraat 2b te Oldenzaal, grondig te renoveren. Het betreft een gemeentelijk monument van inmiddels meer dan honderd jaar oud. In die ruim honderd jaar hebben slechts relatief kleine ingrepen plaats gevonden.

School- Moderne architectuur ©Zaz 2024

Het pand voldoet momenteel niet aan de huidige eisen voor onderwijshuisvesting, noch in technische noch in functionele zin. De renovatie zal, in grote lijn en mede gezamenlijk met adviseurs/bouwteampartners nader vast te stellen, bestaan uit het deels slopen van het huidige gebouw waarbij elementen (deels, na nader onderzoek, advies en in nader overleg) vanwege het monumentale karakter qua aanzicht behouden dienen te blijven, waarna opnieuw in te delen en te vernieuwbouwen. Er is gekozen om een grondig (ver-) nieuwbouw/ renovatieproces in te zetten met als gewenst resultaat: optimalisatie van benutting en levensduurverlenging van minimaal 40 jaar.

Totaal oppervlak van het huidige gebouw (exclusief kelder) bedraagt circa 1.700 m²

Zie o0k:

https://www.tubantia.nl/oldenzaal/de-kwestie-franciscusschool-in-oldenzaal-hoe-nu-verder-de-kwaliteit-van-het-onderwijs-is-het-belangrijkste~a5334965/

https://www.1twente.nl/artikel/3946236/twijfels-over-nut-en-noodzaak-dure-gymzaal-franciscusschool-oldenzaal

S1 Punten op referenties bij kerncompetenties 1 en 2
Beschrijving:  SC1 bestaat uit 2 subcriteria: SC1A Punten op referentie kerncomp. 1, omvang in m2 SC1B Punten op referentie kerncomp. 1, doelgroep SC2 bestaat uit 4 subcriteria: SC2A Punten op referentie kerncomp. 2, omvang in m2 SC2B Punten op referentie kerncomp. 2, Monumentstatus SC2C Punten op combinatie kerncompetentie 1 en 2 SC2D Certificeringen
Criterium:
Type:  Andere
Naam:  S2 SC3 Visie op thema’s – SC3A Visie op rol bouwteamlid.
Beschrijving:  SC3A Visie op rol bouwteamlid. Voor een beschrijving van dit selectiecriterium verwijzen wij u naar paragraaf 4.4.1 van de selectieleidraad.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *