Onkruidbeheersing in Gorinchem – Aanbestedingsnieuws

Onkruidbeheersing in Gorinchem

De gemeente Gorinchem heeft de intentie om de onkruidbeheersing op verhardingen uit te besteden aan een marktpartij, bij voorkeur voor een langere contractduur. Het werk bestaat in hoofdzaak uit: a. Het bestrijden van onkruid op verhardingen b. De opdracht ziet toe op het bestrijden van onkruid rond of langs obstakels.

Gorinchem is een stad met 37.000 inwoners en heeft een historische binnenstad welke met haar groene vestingwallen de grootste vesting van Nederland vormt. De stad ligt zeer centraal in Nederland aan de A15 en A27, waterwegen als de Merwede en de Linge en het spoor via de MerwedeLingelijn. Gorinchem heeft een belangrijke centrumfunctie voor de Alblasserwaard, Vijfheerenlanden en het land van Heusden en Altena. Een stad
en een omgeving met veel dynamiek en diversiteit. De kenmerken van de Hollands Waterlinie, waar Gorinchem deel vanuit maakt, zijn duidelijk zichtbaar in de vesting en de monumentale

De gemeente Gorinchem heeft de intentie om de onkruidbeheersing op verhardingen uit
te besteden aan een marktpartij, bij voorkeur voor een langere contractduur.

Foto: Pixabay.com

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a. Het bestrijden van onkruid op verhardingen
b. Het bestrijden van onkruid rond of langs obstakelspanden.

 

2.3 Planning Aanbestedingsprocedure
Het tijdpad dat is uitgezet rond dit aanbestedingstraject is als volgt.
Activiteit Datum
Publicatie aanbesteding Maandag 18 december 2023
Uiterste inleverdatum vragen Woensdag 10 januari 2024
Verzenden Nota van Inlichtingen Maandag 18 januari 2024
Uiterste termijn indienen Inschrijvingen Donderdag 1 februari 2024
Verificatievergadering n.t.b.
Bekendmaking Gunningsbeslissing Donderdag 08 februari 2024
Standstiltermijn/ bezwaartermijn
Datum definitieve gunning Donderdag 29 februari 2024
Ondertekenen overeenkomst Maandag 4 maart 2024
Ingangsdatum overeenkomst Maandag 4 maart 2024

 

TIJDSBEPALING
Het werk start in week 10 van het jaar 2024 en wordt opgeleverd aan het einde van week 9 van het jaar 2026. De opdrachtgever heeft het recht om 2 keer 1 jaar te verlengen. Het initiatief voor verlengen ligt bij de opdrachtgever. Verlenging komt tot stand met wederzijds goedvinden. Bij een verlenging gelden dezelfde voorwaarden als tijdens de vaste looptijd.
Verlenging hangt af van de tevredenheid van de gemeente over de opdrachtnemer, maar ook van eventuele ontwikkelingen ten aanzien van het onderhoud. De wijze waarop de beheerwerkzaamheden worden uitgevoerd zijn onderhevig aan veranderingen. Op het moment dat deze veranderingen vragen om afwijkende beheerwerkzaamheden of een andere contractvorm ten opzichte van het voorliggende bestek wil de gemeente de
mogelijkheid behouden niet over te gaan tot verlenging van de overeenkomst, maar de werkzaamheden opnieuw in de markt te zetten.

Bron: Tenderned, 31 januari 2024

Zie: https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/324590

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *