Renovatie Schreiersbrug te Dokkum – Aanbestedingsnieuws

Renovatie Schreiersbrug te Dokkum

Foto: Provincie Friesland

Na aanleg van de Centrale as in 2016 werd de rondweg opgewaardeerd tot autoweg en kwam de Schreiersbrug in beheer en onderhoud bij de provincie terecht. De renovatie van de Schreiersbrug is noodzakelijk omdat de rondweg van een 80 km/uur naar een 100 km/uur autoweg is opgewaardeerd. De aandrijving van de brug vergt intensief onderhoud en is in de huidige situatie onvoldoende veilig en kan niet zonder verkeersvoorzieningen uitgevoerd worden. De aandrijvingen zijn verouderd en aan vervanging toegekomen, bovendien vergen de aandrijvingen veel onderhoud. De brug staat op de lijst van bruggen (PAB) die op afstand bedienbaar gemaakt gaan worden. Deze aanpassing zal gelijktijdig met de renovatie plaatsvinden.

De ophaalbrug ligt over het Dokkumergrootdiep, die als Bzm vaarweg is geclassificeerd en kruist de Tichelwei met een onderdoorgang. De brug is gelegen in de N361 (Centrale As) en ligt binnen de gemeente Noardeast – Fryslân. De Centrale As is een doorgaande provinciale verbindingsweg die Dokkum verbindt met de N31 (Waldwei). Daaraast ligt de brug ook in de parallelweg Hogedijken. Deze parallelweg verbindt de noordkant van Dokkum met het industrieterrein de Hogedijken.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

  • voorbereidende werkzaamheden;
  • verwijderen terreininrichting;
  • reinigen betonconstructies;
  • demonteren en verwijderen W&E installaties bovenbouw;
  • het verrichten van grondwerk;
  • het verrichten van beton-reparatiewerk;
  • het aanbrengen van elementenverharding;
  • het aanbrengen van nieuwe werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties;
  • het verrichten van bijkomende werkzaamheden.

De startdatum van de uitvoering ligt na het recreatief vaarseizoen op 1 november 2021, hameitorens en balans dienen in de 1e week na het vaarseizoen 2021, 1 november 2021 gedemonteerd te worden. Eventuele voorbereidende werkzaamheden voor deze datum zijn toegestaan indien deze het scheepvaartverkeer en het wegverkeer niet belemmeren.   Het werk dient uiterlijk eind week 8, 25 februari 2022 operationeel gereed te zijn voor de afstandbediening t.b.v. het scheepvaartverkeer en t.b.v. het wegverkeer in alle richtingen. Uitvoeren van eventuele restpunten zijn na deze datum toegestaan tot de opleverdatum 1 maart 2022 maar alleen indien de werkzaamheden het scheepvaartverkeer en het wegverkeer niet belemmeren. De montage van de bovenbouw dient gereed te zijn voor eind week 49 2021, dit i.v.m. de passage van de chartervaart. De aannemer dient rekening te houden met passage van de brug door chartervaart (Noorderslag festival te Groningen) op de volgende tijdstippen:
10 januari 2022 met noodbediening brug door OG
24 januari 2022 met brugbedienig (eventueel noodbediening door OG)

Het wegverkeer op zowel de hoofdrijbaan als de parallelweg mag in beide richtingen t.p.v. de brug maximaal 10 werkdagen worden gestremd. Het wegverkeer op de parallelweg mag t.p.v. de brug in een enkele richting worden gestremd m.b.v. een
tijdelijke V.R.I. Het wegverkeer op de Tichelwei (onderdoorgang) mag in beide richtingen maximaal 5 werkdagen worden gestremd.

Bron: Tenderned 30 maart 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/223645

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *