Renovatie schil Nationaal Archief Den Haag – Aanbestedingsnieuws

Renovatie schil Nationaal Archief Den Haag

Foto: © Nationaal Archief

Het Nationaal Archief (NA) in Den Haag is sinds 1979 gevestigd aan het Anna van Buerenplein naast het Centraal Station. In het pand zijn naast het NA nog twee diensten ondergebracht, de Onderwijsraad (OR / 600 m2 bvo) en het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG / 3.017 m2 bvo). Het NA is met bijna 33.000 m2 bvo verreweg de grootste gebruiker. Het pand ligt ingeklemd tussen de nieuwe trambaan naast het Centraal Station en de Koninklijke Bibliotheek. Het pand is in de jaren 70 ontworpen door architect Sjoerd Schamhart (1919-2007) voor het toenmalige Algemeen Rijksarchief. Het pand bestaat uit zeven wat grillig gevormde bouwlagen. Op één punt is het pand verbonden met de Koninklijke Bibliotheek. Het pand heeft sinds 2004 de status van ‘Inspirerende Bouwkunst’, bevestigd in 2004 met een brief aan de toenmalige adjunct directeur van het NA. Dit maakt dat eventuele architectonische aanpassingen aan het pand zorgvuldig moeten worden gewogen.
In april 2018 heeft het Rijksvastgoedbedrijf een eerste (globaal) onderzoek gedaan met als doel te komen tot een indicatieve visie over de omvang van de renovatie met bijbehorende kostenoverzicht. In dit onderzoek is gekeken naar het schadebeeld
aan gevels en daken op het gebied van: bouwkunde, architectuur, (brandbeveiliging), constructie, duurzaamheid/bouwfysica, V&G aspecten (werken op hoogte, asbest, onderhoudbaarheid, etc.) en de kosten van verbetering. In mei en juni 2018 en augustus 2019 heeft Van Hoogevest Architecten het pand geïnspecteerd om meer inzicht te verkrijgen in de bouwtechnische conditie van het exterieur. Hierbij is met name gekeken naar de conditie van betonwerk, metselwerk, kozijnen/ramen/deuren, dakbedekking, dakgoten en hemelwater afvoeren, beglazing, schilderwerk en aardings- en bliksembeveiligingsinstallaties. De conclusie van dit rapport is dat de algemene conditie van het gebouw is, onderhoud technisch – ondanks de geconstateerde onvolkomenheden – redelijk tot goed te noemen is. Met name de buitenschil en de binnenzijde van de buitenkozijnen behoeft serieuze aandacht. Het rapport is vervolgens door Van Hoogevest Architecten vertaald naar een technisch ontwerp c.q. een STABU-bestek, waarin alle werkzaamheden beschreven staan om de geconstateerde onvolkomenheden terug op een wenselijk
niveau te krijgen.

De scope van de opdracht bestaat uit het renoveren van de schil, zijnde het:
o Herstellen en schoonmaken van betonwerk;
o Herstellen en schoonmaken van metselwerk, inclusief voegwerk;
o Herstellen en schoonmaken van kozijnen, ramen en deuren;
o Herstellen en schoonmaken van dakbedekkingen;
o Het plaatsen van groendaken;
o Het plaatsen van glaswerk t.b.v. de verduurzaming van het pand;
o Het herstellen en uitvoeren van schilderwerk;
o Het herstellen en schoonmaken van dakgoten en hemelwaterafvoeren;
o Het herstellen van het kunstwerk op het dak;
o Het herstellen van de aardigs- en bliksembeveiligingsinstallatie op het dak.

De af te sluiten overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van vijfentachtig weken. De aanbesteding verloopt volgens de Europese niet-openbare procedure. Dit betekent dat de aanbesteding in twee fasen plaatsvindt. In de eerste fase (de aanmeldingsfase) worden alle geïnteresseerde ondernemingen in de gelegenheid gesteld zich aan te melden als gegadigde. Het doel van deze fase is om maximaal vijf gegadigden te selecteren. Deze gegadigden worden vervolgens uitgenodigd tot het indienen van een inschrijving (de inschrijvingsfase).

Bron: Tenderned zondag 12 juni 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/264068

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *