Markconsultatie Signing GGD Hart voor Brabant – Aanbestedingsnieuws

Markconsultatie Signing GGD Hart voor Brabant

GGD Hart voor Brabant bereidt zich voor op een aanbesteding voor signing. Met deze marktconsultatie wil de GGD potentiële inschrijvers de mogelijkheid bieden hun kennis en ervaring op het gebied van ontwerp en bestickeren te delen. Op basis van de verstrekte informatie vormt de GGD zich een beeld van de haalbaarheid van de aanbesteding en de mogelijke oplossingen.
De informatie zal verder gebruikt worden voor het opstellen van de aanbestedingsdocumenten.

GGD Hart voor Brabant zet zich in voor het bewaken, beschermen en bevorderen van de gezondheid van de inwoners van het verzorgingsgebied waar de GGD verantwoordelijk voor is. Dit doet de GGD door risico’s voor de gezondheid te voorkomen en de gezondheid van alle inwoners te bevorderen. De GGD voert onder meer gezondheidsonderzoeken uit, verzorgt vaccinaties en geeft voorlichting over gezond(er) leven. Daarnaast monitort de GGD de lichamelijke, geestelijke en sociale gezondheid, verleent geneeskundige en psychosociale hulp bij ongevallen en rampen. De GGD adviseert gemeenten over hun gezondheidsbeleid en werkt veel samen met de ‘reguliere’ zorg, zoals huisartsen en ziekenhuizen. GGD Hart voor Brabant werkt voor 19 gemeenten in Midden-Brabant en Brabant-Noord.

GGD Hart voor Brabant heeft 57 locaties en 10 test en/of vaccinatielocaties. Op dit moment heeft de GGD twee leveranciers voor ontwerp/vormgeving en plaatsing van allerhande siging in -en om GGD locaties. Denk hierbij aan:
– Raamfolie
– Rolbanner
– Vloerstickers
– Logo’s
– Deurbordjes
– Akoestische wandframes
– Bewegwijzering
– Deurbekleding (wrappen)
De aantallen per productgroep kunnen per locatie flink verschillen. Gemiddeld worden er 8 locaties per jaar voorzien van nieuwe signing.

GGD Hart voor Brabant wil inzicht krijgen in de markt op het gebied van signing. Daarom willen zij graag antwoord op de  vragen uit het marktconsultatiedocument. De marktconsultatie heeft tot doel mogelijkheden te verkennen en op basis daarvan een succesvolle aanbesteding voor te bereiden. De consultatie maakt uitdrukkelijk géén onderdeel uit van de aanbestedingsprocedure. Het verslag van de marktconsultatie zal als bijlage worden toegevoegd aan het aanbestedingsdocument. Partijen die hebben deelgenomen aan de marktconsultatie zullen het marktconsultatie verslag ook, voorafgaand aan de publicatie ter informatie ontvangen op het door hen opgegeven e-mailadres. De marktconsultatie heeft een vrijblijvend karakter: meedoen aan de marktconsultatie verplicht nergens toe. Aan de marktconsultatie kunnen geen rechten ontleend worden (kan niet leiden tot enig voor- of nadeel in de aanbestedingsprocedure). Alle reacties zullen vertrouwelijk behandeld worden. De algemene resultaten van de marktconsultatie worden volledig geanonimiseerd vastgelegd in een marktconsultatieverslag.

Bron: Tenderned maandag 3 oktober 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/274752

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *