Renovatie Paleis van Justitie Den Haag, technische ondersteuning Structuur Ontwerp+ – Aanbestedingsnieuws

Renovatie Paleis van Justitie Den Haag, technische ondersteuning Structuur Ontwerp+

Foto: © Rijksgebouwendienst

Ten behoeve van het voorbereiden van een nader te bepalen contractvorm voor de uitvoering van de renovatie van Paleis van Justitie te Den Haag is er behoefte aan ondersteunde technisch expertise op het gebied van bouwkunde, constructie,
installaties, duurzaamheid, bouwfysica, brandveiligheid, uitvoeringsfasering, en bouwlogistiek. Uitgangspunt is door middel van co-creatie met een adviesbureau het Structuur Ontwerp uit te werken en te onderbouwen naar een zgn. structuur ontwerp+.

Onder het structuur ontwerp+ wordt verstaan: Een nadere uitwerking van het door het Rijksvastgoedbedrijf uitgewerkt structuur ontwerp welke uitsluitend bestaat uit een ruimtelijk functioneel plan. Het structuur ontwerp+ zal een verdere verdiepingsslag zijn van dit plan in het kader van oplossingsprincipes voor constructie, installaties (ruimtebeslag), brandveiligheid, duurzaamheid, uitvoeringsfasering en bouwlogistiek om zodoende haalbaarheid te onderbouwen.

Vanwege complexiteit, capaciteit en integrale toetsing op haalbaarheid wil het Rijksvastgoedbedrijf in eigen beheer een integraal structuur ontwerp+ maken in co-creatie met een adviesbureau. De gedachte is om dit structuur ontwerp+ in zijn geheel of gedeeltelijk als referentie deel te laten uitmaken van het technisch deel van de vraagspecificatie. Ook de uitgangspunten vanuit duurzaamheidsambities zullen al in het structuur ontwerp+ implicaties hebben en in het ontwerp vertaald moeten worden.
De overige resterende disciplines hebben vooral een toetsende rol op het structuur ontwerp+ en zullen hun eisen oplossingsvrij in de vraagspecificatie specificeren.

Het doel van de opdracht is het door middel van een iteratief proces conceptueel ontwikkelen van een structuur ontwerp+ waarmee haalbaarheid en uitvoerbaarheid van het project geborgd zijn en een basis wordt gelegd voor de vraagspecificatie, door het aanvullen van technische expertise aan het team van het Rijksvastgoedbedrijf. De scope van de opdracht bestaat uit het in samenwerking (co-creatie) met het Rijksvastgoedbedrijf komen tot de meest optimale ontwerpkeuzen via een integraal en iteratief proces van ontwerpen (mogelijk ondersteund door een parametrische aanpak) op het gebied van
– bouwkunde,
– constructie,
– installaties,
– duurzaamheid,
– bouwfysica,
– brandveiligheid,
– uitvoeringsfasering en
– bouwlogistiek
waarbij het de architectonische randvoorwaarden en de technische eisen aanlevert. Het betreft een finetuning/optimalisatieslag (convergentie) op basis van het door Rijksvastgoedbedrijf op te stellen ruimtelijk en functioneel structuur ontwerp zoals zal worden verstrekt en eisen en uitgangspunten van het Rijksvastgoedbedrijf voor gerechtsgebouwen. De indicatieve opleverdatum is maart 2022. De start van de opdracht is naar verwachting september 2021, met een marge van 1 à 2 maanden.

Hoeveelheid of omvang van de opdracht; Oppervlakte: circa 78.000 m2 BVO ; Disciplines: bouwkunde, constructie, installaties, duurzaamheid, bouwfysica, brandveiligheid, uitvoeringsfasering en bouwlogistiek.

De aanbesteding verloopt volgens de Europese openbare procedure uit hoofdstuk 2 van het ARW 2016.
Het doel van de aanbestedingsprocedure is om te komen tot één winnende inschrijver waarmee een overeenkomst gesloten kan worden voor de opdracht “20855 | Renovatie Paleis van Justitie te Den Haag, technische ondersteuning ten behoeve van Structuur Ontwerp+”.

Ondernemingen kunnen zich aanmelden voor het bezoek van de locatie op 21 april 2021, 10.00-12.00 uur, door uiterlijk voor 17 april 2021 een bericht te sturen via de berichtenmodule van TenderNed. In het bericht dient de bedrijfsnaam te worden vermeld en de naam van de persoon die het bezoek aan de locatie namens de onderneming zal bijwonen. Per onderneming mag 1 persoon deelnemen aan het bezoek. Deze persoon dient zich te legitimeren met een geldig identiteitsbewijs. Indien het aantal aanmeldingen voor het locatiebezoek de maximale groepsgrootte overschrijdt, zal het locatiebezoek op twee momenten plaatsvinden. Het optionele locatiebezoek vindt eveneens plaats op 21 april, het tijdstip is van 13.00 tot 15.00 uur. Vanuit veiligheidsoverwegingen mogen op de locatie door de deelnemers van het locatiebezoek geen foto’s worden gemaakt. Indien een deelnemer een specifieke situatie op beeld vastgelegd wenst te hebben dan kan dit ter plaatse aangegeven worden aan de begeleiding van het locatiebezoek. Foto’s zullen door de begeleiding worden gemaakt en verstrekt via de Nota van Inlichtingen.

Gunning van de opdracht geschiedt op grond van de economische meest voordelige inschrijving. De economisch meest voordelige inschrijving wordt vastgesteld op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding en wordt bepaald door het prijscriterium en nadere criteria (kwaliteitscriteria).

Bron: Tenderned 6 april 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/224306

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *