Leerlingadministratiesysteem CVO Zuid-West Fryslân – Aanbestedingsnieuws

Leerlingadministratiesysteem CVO Zuid-West Fryslân

CVO Zuid-West Fryslân is een christelijke scholengroep bestaande uit drie scholen, met in totaal zeven vestigingen die gezamenlijk alle soorten voortgezet onderwijs aanbieden. Wij hebben 3666 leerlingen en circa 500 medewerkers. Onderwijsassistenten, decanen, conciërges en andere ondersteunende CVO-medewerkers zorgen, samen met docenten, voor een veilige en stimulerende leeromgeving, waarin docenten hun aandacht vooral op onderwijs en leren kunnen richten en met plezier werken. Met goed werkgeverschap en financiële continuïteit als pijlers vormen de CVO-medewerkers een lerende kennisorganisatie waarin samenwerken, elkaar ondersteunen en elkaar aanspreken gemeengoed zijn.

De primaire insteek van het leerlingenadministratiesysteem is dat de gebruikers in één omgeving kunnen werken en administratieve gegevens slechts één keer ingevoerd hoeven te worden. De scholen van CVO Zuid-West Fryslân zetten in op onderwijsontwikkeling. Om dit te faciliteren wordt met de aanbesteding ingezet op de ontwikkeling van een groeps-gebonden rooster naar een individueel rooster. In de huidige situatie heeft CVO Zuid-West Fryslân een overeenkomst met Iddink Digital B.V. voor het beschikbaar stellen van het LAS. Deze overeenkomst loopt tot en met schooljaar 2021/2022. CVO Zuid-West Fryslân heeft besloten om het beschikbaar stellen van het LAS Europees aan te besteden. De nieuwe overeenkomst start per
1 september 2021 met de implementatie en moet voor de start van schooljaar 2022/2023 volledig operationeel zijn.
Met de inschrijver met de beste prijs-kwaliteitsverhouding wordt de overeenkomst gesloten. Een elektronische
leeromgeving (ELO) maakt geen deel uit van deze aanbesteding.
Alle inschrijvers, die na beoordeling van de eerste twee gunningcriteria nog voor gunning in aanmerking komen, zullen op 26 mei 2021 een uitnodiging voor het geven van een presentatie van het LAS ontvangen.

De looptijd van de Overeenkomst is vastgesteld op 59 maanden. Start implementatie: 1 september 2021
LAS live: Voor start schooljaar 2022/2023 Einddatum: 31 juli 2026. Optiejaren: twee maal twee jaar.
Bovengenoemde optiejaren worden onder gelijkblijvende condities en voorwaarden uitsluitend op initiatief van opdrachtgever geëffectueerd. De opdrachtgever kan derhalve eenzijdig besluiten de overeenkomst al dan niet te verlengen.
Na de genoemde eerste twee maal twee optiejaren staat het partijen, met wederzijds goedvinden, vrij om gebruik te maken van volgende optiejaren, ongeacht de redenen of omstandigheden. Gebruik maken van de optiejaren kan alleen indien opdrachtgever dit minimaal zes maanden voor de expiratiedatum aan de wederpartij schriftelijk heeft gemeld.

Bron: Tenderned 6 april 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/224295

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *