Renovatie onderwijsgebouw Meppelweg Den Haag – Aanbestedingsnieuws

Renovatie onderwijsgebouw Meppelweg Den Haag

Foto: Google Streetview

ROC Mondriaan (ROCM) houdt een niet-openbare Europese aanbestedingsprocedure volgens de richtlijn ARW 2016 voor de renovatie van het onderwijsgebouw gelegen aan de Meppelweg 339-341 te Den Haag.  In januari 2021 heeft ROCM het onderwijsgebouw in eigendom overgenomen van de gemeente Den Haag. Het complex dateert uit 1960 en is een rijksmonument met een totaaloppervlak van circa 9.100 m2. Het complex bestaat uit een (rechthoekig) theoriegebouw en een (vierkant) praktijkgebouw met elk drie verdiepingen. Onder een deel van het theoriegebouw is een kelder aanwezig.
De gebouwen zijn met elkaar, via een tussenlid op elke verdieping, verbonden. Het theoriegebouw staat leeg en het praktijkgebouw wordt tijdelijk aan het Residentie Orkest verhuurd. Naar verwachting verhuist het Residentie Orkest in de zomervakantie van 2021 naar een nieuw gebouw in het centrum van Den Haag. Het ambitieniveau is Frisse Scholen B. Mogelijk wordt de huidige aansluiting van het stadsverwarmingsnet gecombineerd met het naastgelegen Haagse Aardwarmte Leyweg (HAL). Omdat het een rijksmonument betreft, wordt de gebouwschil zoveel als mogelijk intact gelaten. Wel dienen de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden te worden uitgevoerd, waaronder betonherstel, schilderwerk, het vernieuwen van de dakbedekking en het vervangen van de buitenbeglazing. Ook voor de indeling van de gebouwen geldt dat deze voor een belangrijk deel gehandhaafd blijft.  
De grootste mutaties worden op de begane grond van beide gebouwen uitgevoerd.
Hier dienen onder andere specifieke praktijkruimten, een aula, een kantine, een instructiekeuken en diverse stafruimten te worden gerealiseerd. De nieuwe installaties worden naar verwachting in de bestaande kelder en deels op de begane grond gesitueerd.
Nieuwe en gerenoveerde gebouwen van ROC Mondriaan zijn qua kleurstellingen vaak gelinkt aan de visie van architect Piet Mondriaan. Bij het project aan de Meppelweg heeft de architect ruimte gekregen om andere wegen te bewandelen en te vernieuwen. Hierbij dient rekening te worden gehouden met de eisen die door Monumentenzorg aan het rijksmonument worden gesteld. De voorlopige planning (afhankelijk van de vergunningenprocedure, de financiering en het verhuizen
van het Residentie Orkest) is als volgt: 

– Start renovatie theoriegebouw, tussenlid, praktijkgebouw en herinrichting terrein in oktober 2021.
– Uiterste oplevering gebouwen en terrein in mei 2022.

Er zijn twee percelen in deze aanbesteding:

Perceel 1: Bouwkundig gedeelte

Perceel2 : Installatiewerken

Er wordt een Europese niet-openbare procedure volgens de richtlijnen ARW 2016 gevolgd. Het betreft een aanbesteding die algemeen kenbaar wordt gemaakt, waaraan alle ondernemers mogen verzoeken deel te nemen. Op grond van de in de selectieleidraad opgenomen selectiecriteria, wordt een aantal gegadigden uitgenodigd om een inschrijving te doen. De aanbesteder heeft het aantal inschrijvers voor dit werk vastgesteld op maximaal vier. Uiteindelijk maakt de aanbesteder op grond van de gunningscriteria een keuze aan wie het werk wordt gegund. Alle geldige inschrijvingen worden beoordeeld op de gunningscriteria. Als gunningscriterium geldt de beste prijs-kwaliteitsverhouding (PKV).

Bron: Tenderned 8 april 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/224597

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *