Aanleg kunstgrasvelden sportpark Dijnselburg en Blikkenburg S.V. Zeist en V.V. Jonathan Zeist – Aanbestedingsnieuws

Aanleg kunstgrasvelden sportpark Dijnselburg en Blikkenburg S.V. Zeist en V.V. Jonathan Zeist

Foto: Pixabay

In Zeist gebruiken elke week duizenden mensen de verschillende buitensportaccommodaties. Iedereen moet veilig en goed kunnen sporten. Zowel om te presteren als voor de gezelligheid. Daarom werkt de gemeente samen met de sportverenigingen aan verbeteringen van de accommodaties. Zo worden er nieuwe velden aangelegd, kleedkamers en kantines vervangen en worden de velden beter verlicht. Dit staat in het masterplan buitensportaccommodaties. Deze aanbesteding vloeit voort uit het masterplan. Het uit te voeren werk is gelegen op twee verschillende locaties binnen de gemeente Zeist, te weten;
• Veld 6 en 7 v.v. Jonathan: Sportpark Blikkenburg-West, Blikkenburgerlaan te Zeist
• Hoofdveld S.V. Zeist: Sportpark Dijnselburg aan de Huis ter Heideweg te Huis ter Heide

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a. het verrichten van opruimingswerkzaamheden;
b. het uitvoeren van grondwerk;
c. het aanbrengen van drainage en riolering;
d. het aanbrengen van drie kunstgrasvoetbalvelden conform de normen NOC*NSF en KNVB op twee verschillende
locaties;
e. het aanbrengen van betonbanden, betonplaten en bestratingen;
f. het aanbrengen van hekwerken, ballenvangers en poorten;
g. het aanbrengen van terreinelementen en veldverlichting.;
h. het aanbrengen en herstellen van groenstroken en groenvoorzieningen..

Het werk ,exclusief groenvoorzieningen, moet worden opgeleverd  op 27 augustus 2021. Voor het werk geldt voor de groenvoorzieningen een nazorgperiode van 1 jaar, ingaande op de datum dat alle groenvoorzieningen zijn aangelegd. De opleveringsdatum van de groenvoorzieningen is na afloop van de nazorgperiode, oplevering groenvoorzieningen op 27 augustus 2022. De aannemer dient rekening te houden met een gefaseerde uitvoering:
Sportpark Blikkenburg-west:
– Aanleg kunstgrasveld 6, v.v. Jonathan: aanvang werk vanaf 14 juni 2021, speelklaar opleveren op 27 augustus 2021
– Aanleg kunstgrasveld 7, v.v. Jonathan: aanvang werk vanaf 21 juli 2021, speelklaar opleveren op 27 augustus 2021
– Aanleg verharding, hekwerk en veldinrichting t.b.v. natuurgras veld 8, v.v. Jonathan: vanaf 21 juli 2021 het natuurgrasveld zelf wordt aangelegd door derden.
Sportpark Dijnselburg:
– Aanleg kunstgrasveld SV Zeist: vanaf 1 juni 2021, speelklaar opleveren op 27 augustus 2021
Het staat de aannemer vrij om in goed overleg en in goedkeuring met directie een alternatieve planning op te
stellen en uit te voeren.

De opdracht zal worden uitgevoerd op basis van een bestek volgens de RAW-systematiek waarin de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012) van toepassing zijn verklaard. De aanbesteder heeft gekozen voor het gunningscriterium laagste prijs omdat zowel  in de aanbestedingsleidraad als in het bestek is, door de gemeente, het minimumniveau aan kwaliteit vastgelegd. Ieder van de Inschrijvingen dient hieraan
te voldoen. Het betreffende minimumniveau is afgestemd op het niveau dat de sportverenigingen die gebruikmaken van de velden nodig hebben, hetgeen met de Gemeente is afgestemd. Het ontwerp, de materialen, de werkzaamheden en de
hoeveelheden die nodig zijn voor het behalen van het betreffende kwaliteitsniveau zijn vastgelegd in het bestek. Voorts is geen sprake van (omgevings-) omstandigheden die van invloed zouden kunnen zijn op de uitvoering van de opdracht en bijgevolg zouden kunnen leiden tot kwalitatief onderscheid onder de inschrijvers. Daarom heeft de gemeente besloten om te gunnen op basis van laagste prijs.
Bron: Tenderned 8 april 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/224579

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *