Renovatie Olympia College Rotterdam – Aanbestedingsnieuws

Renovatie Olympia College Rotterdam

Impressie: ©STG. BOOR

Deze aanbesteding wordt uitgevoerd door Stichting BOOR. Het schoolgebouw van het Olympia College, dat valt onder Stichting BOOR, wordt gerenoveerd. Stichting BOOR verzorgt het openbaar (speciaal) basisonderwijs, voortgezet onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs in Rotterdam. In totaal zo’n 75 scholen, waar dagelijks aan ongeveer 30.000 leerlingen wordt lesgegeven. Het Olympia College te Rotterdam (OC) is  een openbare school voor praktijkonderwijs, vmbo-lwoo, Entreeopleiding en ISK.

De aan te besteden opdracht wordt als volgt gedefinieerd:

  • Participatie aan het bouwteam en het mede vormgeven van het Definitief Ontwerp, de uitwerking van het Technisch Ontwerp, Uitvoering gereed Ontwerp.
  • Realisatie van de bouwkundige-, installatietechnische- en terreinwerkzaamheden ten behoeve van het Project.

De doelstelling van de opdracht is een gebruiksklaar opgeleverd bouwwerk in juni 2022 waarin de onderwijsactiviteiten van het OC kunnen gaan plaatsvinden. Het bouwbudget voor renovatie van OC van 6.447 m² kent een plafondbedrag van € 7.500.000,- excl. BTW. Hierbij zijn de kosten voor deelname van de aannemer in het bouwteam opgenomen. Dit bedrag staat vast tot einde van het project. Het budget is opgebouwd uit de volgende kosten (niet uitputtend):

  • Voorbereidings- / engineeringskosten en coördinerende werkzaamheden voor eigen werk
  • Bouwrijp maken terrein, voor zover noodzakelijk
  • Bouwkundige werkzaamheden
  • Elektrotechnische werkzaamheden
  • Werktuigbouwkundige werkzaamheden
  • Aansluiten nutsvoorzieningen

De intentie is dat de geselecteerde aannemer zowel de ontwerp- als de realisatie doorloopt. De aannemer dient een aanbieding te doen, die past binnen zowel de financiële kaders als de eisen die gesteld zijn in deze aanbesteding. Overeenstemming over planning en budget en het verkrijgen van een onherroepelijke omgevingsvergunning zijn benodigd voordat er tot gunning van de realisatiefase kan worden overgegaan. Om dit onderscheid helder te maken is er sprake van een bouwteamovereenkomst met afstandsverklaring en een uitvoeringsovereenkomst.

Bron: Tenderned 30 juni 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/199032

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *