Renovatie Berlagebrug Amsterdam alweer – Aanbestedingsnieuws

Renovatie Berlagebrug Amsterdam alweer

Laatst geupdate op november 6, 2020 door redactie

Berlagebrug Foto: © Gemeente Amsterdam

Het rijksmonument Nieuwe Amstelbrug, populair genoemd Berlagebrug, wordt gerenoveerd, zodat de brug de komende 30 jaar (zo meldt de gemeente) weer betrouwbaar functioneert en recht doet aan haar monumentale status. Déjá vu, want die was al eens gerenoveerd. Dat was dan wel in 2001, maar dat duurde een jaar of 10 langer dan gepland en de halve stad moest omfietsen. Nou om precies te zijn, was dat compleet herbouwen van de brug ook al eens het geval in 1984-1986. 

De brug is nu weer versleten, dacht de gemeente. Nog niet zo erg als gedacht. meldt AT5. De gemeente heeft op de website echter de dramatische standaardzin opgenomen: ” Uit onderzoek is gebleken dat de Berlagebrug brug aan het einde van zijn technische levensduur is. We gaan groot onderhoud aan de brug doen. Voordat we daarmee starten, onderzoeken we eerst de technische staat van de brug.”

Hoe erg is het nu? Het fietspad moet breder. En het huisje heeft scheuren. Hoeveel kost nu zoiets? …  De gemeente verwacht dat het deze keer €21 miljoen gaat kosten. De vorige keer in 200 toen de naastgelegen Nieuwe Amstelbrug gerenoveerd moest, kostte de totale renovatie met de complete nieuwbouw van de monumentale pijlers €27 miljoen,, maar voor dat geld werd de hele brug gerenoveerd, niet alleen het fietspad verlegd.

Ooit kwam er nog een heel leger Canadezen over de Berlagebrug heen, dus je zou toch denken dat die tegen een stootje kon. Toen was die ook nog maar net 13 jaar ervoor gebouwd.

De tender meldt het volgende:

Veel onderdelen van de Berlagebrug die bijdragen aan de monumentale status worden gerenoveerd zodat de functionaliteit en de esthetische waarde van deze onderdelen weer wordt hersteld, de cultuurhistorische waarde van de onderdelen behouden blijft en de onderdelen minimaal 30 jaar vrij blijven van groot onderhoud.

Met de renovatie van het metselwerk is dus wel enige haast gemoeid. Daarom gebeurt dat niet. Aanbestedingsnieuws kijkt er toch een beetje van op. Alleen het fietspad wordt verplaatst. En het stalen val en het bewegingswerk, dat uit 1986 dateert. De fietsers willen meer ruimte, net als in 1984. (Zie krantenartikel van 11-1-1984 uit het Parool, hieronder) Toen die werkzaamheden in 1986 waren afgerond, was er bij de feestelijke opening nog een olifant over de brug gelopen om aan te geven hoe sterk die wel niet was. Niks is voor eeuwig.

Berlagebrug Foto: © Gemeente Amsterdam

 

De Berlagebrug (brug 423) is een elektromechanisch aangedreven basculebrug over de Amstel en is ontworpen door architect H.P. Berlage. De brug is gebouwd omstreeks 1932 en is een rijksmonument. De Berlagebrug verbindt Amsterdam Zuid met Amsterdam Oost. De brug ligt tussen twee kruisingen ingeklemd. Aan de oostzijde is dat de kruising Meester Treublaan en Weesperzijde en aan de westzijde de kruising tussen de Vrijheidslaan en de Amsteldijk. 

De brug veroorzaakt volgens de gemeente “al geruime tijd overlast bij de omgeving, bij gebruikers en bij de bediening. Klachten gaan o.a. over geluidsoverlast,verminderde beschikbaarheid tijdens warme periodes, slijtage van de mechanische uitrusting, vervorming van het beweegbare gedeelte en scheurvorming in het brugwachtershuisje.”

Wat is nu de directe aanleiding van het nog verder verbreden van het fietspad, de scheurvorming van het brugwachtershuisje of de geluidsoverlast? Wie het weet, mag het zeggen.

De Berlagebrug voldoet niet meer aan het wettelijk gestelde veiligheidsniveau. Het stalen val en het bewegingswerk moeten geheel vernieuwd worden. Daarnaast zijn de monumentale onderdelen in slechte staat en moeten daarom worden gerenoveerd. Het gaat dan om metselwerk (in de pijlers en landhoofden), smeedwerk (o.a. leuningwerk) en natuursteen. Deze werkzaamheden behoren niet tot de scope van deze opdracht en worden apart aanbesteed. Uitzondering hierop is de renovatie van 26 masten. Die behoren wel tot de scope van deze opdracht.

Het rijksmonument Berlagebrug bestaat uit de volgende onderdelen:

1. Berlagebrug (brug 423).
2. Botenloods aan de oostelijke zijde van de Amstel waar Roeicentrum Berlagebrug opslag van de boten heeft. Deze botenloods met bijbehorende steigers is gelegen in Stadsdeel Oost.
3. Botenloods aan de westelijke zijde van de Amstel met daarin Jachthaven ‘Berlage’. De jachthaven is gelegen in Stadsdeel Zuid en omvat enkele botenloodsen en steigers.
4. Schollenbrug (brug 340) met aansluitende monumentale kademuren. De Schollenbrug in stadsdeel Oost is een verkeersbrug gelegen in de Weesperzijde en overspant de Ringvaart van de Watergraafsmeer bij de Amstel. De Weesperzijde is een van de drukste fietsroutes van
Amsterdam.
5. Kademuur van circa 15 meter aan de noordwestzijde van de Berlagebrug, ten noorden van ‘de jachthaven en botenloodsen’.

De aanbesteding die nu geplaatst is heeft betrekking op  “Werkpakket 1″: de werkzaamheden aan het val, bewegingswerk en maaiveld, inclusief renovatie van 26 monumentale masten.

Bron: Tenderned 30 juni 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/198983

Zie ook: https://www.amsterdam.nl/projecten/berlagebrug/

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *