Renovatie museum Het Valkhof Nijmegen – Aanbestedingsnieuws

Renovatie museum Het Valkhof Nijmegen

Museum Het Valkhof. Foto: Google Streetview

Museum Het Valkhof wordt de komende jaren grondig verbouwd. Er is een projectplan opgesteld waarin de aanpak van de vernieuwing van het museum wordt beschreven. “Doel van het project is de doorontwikkeling en verbouwing van het museum naar een toekomstbestendig Museum Het Valkhof, dat
1. Zich als middelpunt van en gastheer voor het Valkhofkwartier opent naar de stad;
2. Voldoet aan de moderne eisen die gesteld worden aan een museum;
3. In staat is de (archeologische) collectie op aansprekende wijze te tonen naast bijzondere tijdelijke exposities;
4. Gekenmerkt wordt door een professionele organisatie en bedrijfsvoering.

Uiteindelijk resultaat is een toekomstbestendig Museum Het Valkhof. Een museumgebouw dat past bij de visie van het museum en zowel inhoudelijk als financieel goed kan worden geëxploiteerd. Daarnaast is ook de aansluiting op de omgeving verbeterd. De renovatieopdracht omvat sloopwerkzaamheden, bouwkundige werken en de werktuigbouwkundige- en elektrotechnische installaties. Het betreft een integrale opdracht in één perceel voor zowel bouwkundig als installaties (E en W). In hoofdlijnen omvat de opdracht de volgende onderdelen:
• De herinrichting van alle publieke functies. Waarbij in het entreegebied de horeca, de winkel en een educatieruimte worden ondergebracht.
• De vernieuwing van de gevel op de begane grond en de aansluiting op het voorplein.
• De herinrichting van de depots en de ateliers.
• De herinrichting van de kantoren.
• De toevoeging van een dakterras.
• De vernieuwing van alle technische installaties, de plafonds en het verlichtingssysteem.

De omvang van het renovatieproject beslaat circa 6674 m2 netto vloeroppervlak. Gezien de opgave heeft de gemeente Nijmegen er voor gekozen om de bouwopdracht als een integrale bouwkundige en installatietechnische (E/W) opdracht op de markt te plaatsen. De overeenkomst loopt vanaf het moment van definitieve gunning en eindigt op het moment dat de oplevering en nazorg zijn volbracht. Een indicatieve planning van het project is als volgt:
Fase 1: de bouwteamovereenkomst, met als basis het model van Bouwend Nederland
Fase 2: De UAV 2012 en STABU voorwaarden.
– Verlenen van de opdracht:20 juni 2022
– Start bouw opdracht: februari 2023
– Gewenste oplevering: maart 2024
Deze planning kan door omstandigheden wijzigen en geeft slechts een indicatie aan de hand waarvan gegadigden een beeld kunnen vormen. Gegadigden dienen er rekening mee te houden dat deze planning kan wijzigen.

Verzoeken tot deelname aan deze niet-openbare aanbesteding worden, op basis van de scores voor de selectiecriteria, gerangschikt. Het verzoek met het hoogste aantal punten voor de selectiecriteria wordt als eerste gerangschikt, het verzoek met het op een na hoogste aantal punten voor de selectiecriteria als tweede, et cetera.  De vijf geselecteerde partijen ontvangen het gehele aanbestedingsdossier. Daarop
vooruitlopend wordt reeds de volgende informatie gemeld over de inschrijvingsfase. De Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) zal worden bepaald aan de hand van de beste prijs-kwaliteitsverhouding (BPKV). Op hoofdlijnen zijn de twee kwalitatieve gunningscriteria als volgt bepaald:
• Risicomanagement /beheersing
• Bijdrage aan projectdoelstellingen Bouwteam/ pro activiteit bouwteampartner
De twee kwalitatieve gunningscriteria zullen allen een relatief zware weging krijgen en worden nader uitgewerkt in de aanbestedingsleidraad voor de inschrijvingsfase.

Bron: Tenderned donderdag 9 december 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/246217

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *