Leerlingenvervoer West Maas en Waal – Aanbestedingsnieuws

Leerlingenvervoer West Maas en Waal

©ZAZ

De opdracht in deze aanbesteding bestaat uit het met ingang van 1 augustus 2022 vervoeren van leerlingen van de gemeente West Maas en Waal op individuele dan wel collectieve basis ten behoeve van het basisonderwijs op grond van richting, speciaal
basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs en regulier onderwijs voor gehandicapte leerlingen. Het betreffen leerlingen met een toekenning aangepast vervoer van de opdrachtgever. De gemeente West Maas en Waal is een in 1984 ontstane Gelderse fusiegemeente bestaande uit de voormalige gemeenten Appeltern, Dreumel en Wamel.

Het betreft het vervoer van leerlingen van het woonadres/ophaaladres/opstapplaats naar school, dan wel stageplaats. De opdrachtnemer verzorgt de planning, registratie, klachtafhandeling, het verschaffen van informatie aan ouders/ verzorgers en opdrachtgever alsmede de uitvoering van het vervoer. Daarnaast behoudt de opdrachtgever het recht gedurende het contract jeugdigen (vanuit de Jeugdwet) toe te voegen aan onderhavige opdracht.

De opdrachtgever volgt de openbare procedure, deze  bestaat uit één fase. De gegadigden worden uitgenodigd om in te
schrijven op basis van de door de opdrachtgever toegezonden aanbestedingsdocumenten. Er is sprake van twee percelen
welke separaat gegund worden.

De uitvoering van het leerlingenvervoer is bestemd voor leerlingen die woonachtig zijn in de gemeente West Maas en Waal. Combinatie is mogelijk, mits hier vooraf schriftelijk toestemming voor is gegeven. De gemeente kan hiervoor kiezen. In de basis gaat het alleen om leerlingenvervoer.
• Momenteel betreft het totale vervoer circa 94 leerlingen:
o Perceel 1: 47 leerlingen,vervoer van leerlingen naar bestemmingen binnen de gemeenten Druten en West Maas en Waal.
o Perceel 2: 47 leerlingen,vervoer van leerlingen naar overige bestemmingen.
• Het aantal leerlingen, de herkomsten (woonadressen en ophaaladressen) en bestemmingen (scholen, stageplaatsen en opvoedkundige centra) kunnen voor aanvang en ook gedurende de contractperiode wijzigen, waarbij de geografische ligging het uitgangpunt is.
• Waar mogelijk kunnen jeugdigen binnen deze opdracht worden toegevoegd die vervoer nodig hebben vanuit de Jeugdwet. Dit wordt uitsluitend gedaan indien het past binnen de vervoerstromen en als het financieel interessant is voor de opdrachtgever.

Inschrijvers kunnen voor één of meerdere percelen een aanbieding doen. Indien op meerdere percelen wordt
ingeschreven, dient te allen tijde voor ieder perceel apart een prijsopgave te worden gedaan. Het is niet toegestaan naast de aanbieding een korting te geven. Indien een inschrijver deze wel wenst te geven, dan dient de korting in de basisprijs per perceel verrekend te worden.

De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van drie jaar, van 1 augustus 2022 tot en met 31 juli 2025. Hierbij wordt aangetekend dat de opdrachtgever van de optie gebruik kan maken deze twee keer met één jaar of één keer met twee jaar te verlengen. De uiterste verlengingsoptie loopt tot en met 31 juli 2027.De opdracht wordt per perceel gegund aan de inschrijver met de beste prijs-kwaliteitsverhouding (BPKV).

Bron: Tenderned donderdag 9 december 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/246297

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *