ICT dienstverlening – Centrum Indicatiestelling Zorg (ZBO) – Aanbestedingsnieuws

ICT dienstverlening – Centrum Indicatiestelling Zorg (ZBO)

Illustratie: pixabay.com

Het CIZ heeft de ambitie om op een effectieve en efficiënte manier de taakuitvoering te organiseren, daarom wil het CIZ snel en adequaat kunnen inspelen op ontwikkelingen en eisen van de organisatieonderdelen van het CIZ. De medewerkers van het CIZ moeten conform de huidige standaarden overal, flexibel en hybride hun werkzaamheden kunnen uitvoeren. Het CIZ is daarom op zoek naar een implementatie- en beheerpartner die het CIZ toegang geeft tot standaard generieke ICT-diensten zoals netwerkconnectiviteit, applicatiehosting/datacenterdiensten en kantoorautomatisering. Door specialisatie en schaalgrootte moet een marktpartij in staat zijn om meer functionaliteit, flexibiliteit, mobiliteit, schaalbaarheid en beschikbaarheid te leveren tegen lagere kosten. De nieuwe ICT diensten moeten het CIZ een toekomstbestendige omgeving bieden die solide is opgebouwd en vanuit die basis flexibel is om mee te bewegen met de behoefte uit de business. De ICT diensten worden gezien als een commodity, die net als water uit de kraan bij het CIZ binnenkomt en waar betaald kan worden naar gebruik. Het beheer van de huidige ICT diensten dient na de transitie volledig over te gaan naar de nieuwe dienstverlener. Belangrijk aandachtspunt is het beperkt houden van de impact (en dus risico’s) op organisatie, gebruikers en continuïteit van de dienstverlening. Hierna volgt een langere periode van beheer, doorontwikkeling en het doorvoeren van innovatieve marktonwikkelingen binnen de ICT
diensten.

De opdracht en verantwoordelijkheid van de inschrijver valt onder te verdelen in zeven hoofdonderdelen:

  • Gebruikersdiensten
  • Applicatiehosting & datacenterdiensten
  • Connectiviteitdiensten
  • Telefoniediensten
  • Services
  • Transitie en re-transitie
  • Inhuur additionele rollen

Het CIZ telt in totaal 1300 medewerkers die allemaal gebruik maken van de ICT diensten. Het CIZ heeft één hoofdlocatie (Orteliuslaan 1000 en 1001, Utrecht). De hoofdlocatie is gevestigd in het multi tenant gebouw Courtyard, deze locatie biedt heeft ruim 100 werkplekken en vergaderfaciliteiten. Daarnaast heeft het CIZ een aantal regio locaties verspreid door het land. De scope van de ICT diensten dient volledig op iedere locatie beschikbaar te zijn voor de medewerker van het CIZ. Binnen
het CIZ wordt daarnaast hybride gewerkt.

Het CIZ is op zoek naar een implementatie- en beheerpartner die het CIZ voor een langere periode toegang geeft tot standaard generieke ICT-diensten. Voor een hoogwaardige bedrijfsvoering die de maatschappelijke doelstellingen van het CIZ mogelijk maakt, is een moderne, robuuste ICT infrastructuur nodig die het voor gebruikers eenvoudig en plezierig maakt gebruik te maken van hun informatievoorziening. Een dergelijke ICT infrastructuur bevat in de visie van het CIZ vier bouwstenen:
de gebruikersdiensten, de telefoondiensten, de netwerkconnectiviteit en applicatiehosting/datacenterdiensten. Deze worden ondersteund door integratiediensten, operationele diensten (services) en informatiebeveiliging. In de gewenste situatie worden de bouwstenen uitgewerkt in een schets van het korte termijn perspectief, de gewenste inrichting van diensten per 1
oktober 2023. Daarnaast wordt er een langere termijn perfectief geschetst waar de diensten gedurende de loop van de overeenkomst naar door dienen te ontwikkelen.

Het CIZ sluit een overeenkomst af met een initiële looptijd van vijf jaar, met de mogelijkheid deze overeenkomst éénzijdig driemaal te verlengen met een periode van twee jaar. Voor deze aanbesteding heeft het CIZ gekozen voor de niet-openbare aanbestedingsprocedure. De niet-openbare aanbestedingsprocedure wordt in twee fasen uitgevoerd:
1) de selectiefase, waarin het CIZ vijf gegadigden, die niet uitgesloten zijn op grond van de uitsluitingsgronden, voldoen aan de geschiktheidseisen en het meest bekwaam worden geacht op grond van de selectiecriteria, uitnodigt voor de gunningsfase;
2) de gunningsfase, waarin het CIZ een gunningsleidraad verstrekt en waarop de inschrijvers een inschrijving kunnen doen. Op basis de inschrijver gunt het CIZ aan de hand van het gunningscriterium beste prijs- kwaliteitsverhouding de opdracht aan de inschrijver die de economisch meest voordelige inschrijving heeft ingediend.

Bron: Tenderned zondag 18 december 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/282964

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *