Renovatie kleedgebied zwembad de Roerdomp Roermond – Aanbestedingsnieuws

Renovatie kleedgebied zwembad de Roerdomp Roermond

Foto: pexels.com

De gemeente Roermond is eigenaar van het zwembad de Roerdomp en heeft in haar meerjaren onderhoudsplanning werkzaamheden geprognotiseerd voor de uitvoering van een renovatie voor het kleedgebied van de binnenbassins.  Zwembad de Roerdomp bestaat uit een binnen en buiten gedeelte. Het buitenbad is gerealiseerd in 1974 en bestaat uit een golfslagbad, een 50 meterbad, een springkuil en enkele kleinere nevenbaden. Het binnenbad van zwembad de Roerdomp is gebouwd in 1992 en bestaat uit een 25 meter wedstrijdbad,
een recreatie bad, whirlpool en peuterbad. Naast een binnen en een buiten bassin bestaat zwembad de Roerdomp uit enkele neven gebouwtjes en
een horeca gedeelte vast aan het binnenbad met een verbinding naar de ligweide van het buitenbad. De gemeente Roermond is voornemens om het kleedgebied van de binnen bassins te renoveren door enkele onderhoudswerkzaamheden in de zomer van 2020 te bundelen voor uitvoering. Uitgangspunt hierbij is dat de bedrijf continuïteit van het zwembad geborgen blijft en de onderhoudsinvestering de bassins van de roerdomp in een dusdanige staat brengen dat er de eerst komende 20 jaar geen grote of onverwachte investeringen noodzakelijk zullen zijn.

De opdracht heeft dus betrekking op het kleedgebied van de binnen bassins van zwembad de Roerdomp, deze is gedateerd of zijn verouderd en zullen vervangen worden. Het werk bestaat in hoofdlijnen uit onderstaande werkzaamheden voor het kleedgebied

  • het aanbrengen van vloertegelwerk op het bestaande tegelwerk
  • het vervangen van het wandtegelwerk
  • het vervangen van de putten
  • vervangen van de lockers
  • vervangen van de kleedcabines

Deze opdracht betreft een geclusterde opdracht. Er is een hoge mate van samenhang tussen de verschillende prestaties, omdat de werkzaamheden een dermate samenhang vertonen dat wij nazorg graag in één hand willen houden. Daarnaast blijkt uit de analyse van de markt, de opdracht en de risico’s en organisatorische gevolgen van de clustering dat de opdracht toegankelijk is voor marktpartijen in het midden- en kleinbedrijf. Dit blijkt uit eerste marktverkenning. Gebaseerd op een gedegen belangenafweging heeft aanbesteder er voor gekozen deze opdracht als geclusterde opdracht in de markt te plaatsen.

Bron: Tenderned 17 december 2019 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/183178

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *