Marktconsultatie graafmachines Waterschap Noorderzijlvest – Aanbestedingsnieuws

Marktconsultatie graafmachines Waterschap Noorderzijlvest

Deze Marktconsultatie is een door het waterschap Noorderzijlvest georganiseerde informatieuitwisseling met belanghebbende partijen over de voorgenomen aanbesteding raamovereenkomst graafmachines, aan de hand waarvan Noorderzijlvest aanbestedingsdocumenten kan opstellen.

Aanbestedende dienst is voornemens een raamovereenkomst af te sluiten met meerdere partijen voor de levering van Graafmachines + de reguliere onderhoudsbeurten voor de graafmachines. De raamovereenkomst zal een looptijd hebben van 4 jaar met daarna de mogelijkheid om de
raamovereenkomst vier keer met één jaar te verlengen. Dus een looptijd van maximaal 8 jaren.

Dit zijn de onderwerpen die besproken zullen worden in de mondelinge marktconsultatie per partij.

 

1. Introductie van uw organisatie, mag middels een presentatie (max. 15 minuten).

2. De Aanbestedende dienst vraagt Graafmachines die liggen tussen circa 7 en 24 ton.

3. De uit te vragen Graafmachines zullen ingezet worden voor maai-, graaf- en baggerwerkzaamheden. Hierbij dient rekening gehouden te worden met de volgende aandachtspunten:

  • a) Maximale breedte maaipad
  • b) Maximale breedte i.v.m. met het vervoer van de graafmachine op een dieplader
  • c) Obstakels langs het maaipad
  • d) Minimale gronddruk i.v.m. zompige ondergrond
  • e) Waadhoogte van de graafmachine

4. Toegang tot de raamovereenkomst en technische specificaties

5. Te houden uitvragen/minicompetities onder de raamovereenkomst

6. Innovaties in de markt

7. Uitgevraagde graafmachines dienen geleverd te worden met CE-markering

8. Waar dient de Aanbestedende dienst rekening mee te houden bij het aanbesteden van Graafmachines.

Als u als marktpartij wilt deelnemen aan de marktconsultatie kunt u zich hiervoor aanmelden via de berichtenmodule van TenderNed. Er mogen maximaal 2 personen per marktpartij deelnemen aan de marktconsultatie Deze mondelinge MC zal gehouden worden op 23 januari 2020 – in de middag.Een locatie is niet genoemd maar dit zal waarschijnlijk zijn  Waterschap Noorderzijlvest, Stedumermaar 1, 9735 AC GRONINGEN.

Bron: Tenderned 17 december 2019 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/183150

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *