Onderhoud fonteinen en waterbakken 2021-2025 Haarlemmermeer – Aanbestedingsnieuws

Onderhoud fonteinen en waterbakken 2021-2025 Haarlemmermeer

Foto: © Gemeente Haarlemmermeer

Het werk in deze aanbesteding bestaat in hoofdzaak uit kleinschalig onderhoud aan 8 fonteinen en 2 waterkunstwerken. Grootschalig onderhoud en gemeentelijke projecten vallen buiten dit bestek.De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om onderhoudswerkzaamheden buiten deze raamovereenkomst door derden te laten uitvoeren indien deze niet behoren tot de categorie “kleinschalig onderhoud” of indien deze werkzaamheden kunnen worden ondergebracht in grootschalig onderhoud of logischerwijs passen in een ander gemeentelijk project.
Werkzaamheden die onderdeel uitmaken van een ander gemeentelijk project maken niet per definitie deel uit van de scope van deze raamovereenkomst, maar de gemeente behoudt zich het recht voor deze incidenteel hieraan toe te voegen.
De onderhoudswerkzaamheden bestaan voornamelijk uit:

 • Zomerklaar maken van fonteinen en waterbakken;
 • Winterklaar maken van fonteinen en waterbakken;
 • Uitvoeren periodieke controles;
 • Inspecteren installatie;
 • Reinigen van de sproeiers, rooster en filters;
 • Uitzetten van de fontein voor de dodenherdenking en daarna weer aanzetten;
 • Uitzetten van de fontein voor het wijkfeest en daarna weer aanzetten;
 • In de periode juni t/m augustus binnen 24 uur navolging geven aan storingen.

Voor een meer nauwkeurige omschrijving wordt verwezen naar het RAW-bestek met kenmerk 20-014 in de aanbestdingsdocumenten. De gemeente beoogt een partij te contracteren:
die een ‘partner’ is die uiteraard de juiste kwaliteit en inzet levert, die toegevoegde waarde biedt en mee denkt en helpt in de transitiefase naar professioneel opdrachtgeverschap en een continu borging- en verbeterproces (leercurve);
garandeert en feitelijk in staat is de werkzaamheden in het bestek uit te kunnen voeren en ook uit zal voeren tot volle tevredenheid van de gemeente.

Dit is een RAW-raamovereenkomst volgens de RAW besteksystematiek, van waaruit nadere opdrachten (deelopdrachten) worden verstrekt.
De looptijd van de overeenkomst is één  jaar met een optie tot verlenging van eenmalig twee jaar en eenmalig één jaar. In totaal 4 jaar. De ingangsdatum van de overeenkomst is 1 maart 2021. Mede op basis van historische gegevens bedraagt het te verwachten volume voor deze opdracht circa € 55.000,– exclusief BTW per jaar. Dit geeft geen garantie-omzet (geen minimum, maar ook geen maximum) voor de werkelijke afname de komende jaren. Inschrijver kan dan ook géén rechten ontlenen aan dit bedrag.  In 2021 zijn de volgende optionele extra opdrachten voorzien, welke geen onderdeel uitmaken van het bestek:

 • Vernieuwen installatie fontein Boslaan te Hoofddorp;
 • Vernieuwen installatie fontein Lutulistraat te Hoofddorp;
 • Vernieuwen installatie fontein Kamerlingh Onneslaan te Badhoevedorp.

De aannemer zal gevraagd worden om hiervoor offertes op te stellen. De opdrachtgever mag bij vermoeden van niet-marktconforme prijzen in de offerte besluiten om de werkzaamheden door een andere aannemer uit te laten voeren. Deze optionele extra opdrachten kunnen zich ook voordoen in de optionele verlengjaren van deze raamovereenkomst. Hiervoor geldt dan ook bovengenoemde werkwijze. Welke objecten dit betreft is op dit moment nog niet inzichtelijk. De inschrijver dient zelf te beschikken over een NEN-EN-ISO 9001 gecertificeerd kwaliteitssysteem of een gelijkwaardig gecertificeerd kwaliteitssysteem. Het certificaat dient te zijn afgegeven door een gecertificeerde
instelling, geaccrediteerd door een nationale accreditatieinstelling. In Nederland is dat de Raad voor Accreditatie. Na een verzoek daartoe, dient de inschrijver een kopie van een geldig certificaat als hierboven bedoeld te overleggen. Indien dit certificaat geen ISO 9001-certificaat is, dient de inschrijver tevens de gelijkwaardigheid aan te tonen.

Het moet mogelijk zijn om meerdere fonteinen/waterkunstwerken tegelijkertijd te kunnen repareren. Hiertoe dient u minimaal 5 personeelsleden in eigen dienst te hebben, waarvan minimaal 2 monteurs. De opdrachtgever vindt het wenselijk dat er voor dit raamcontract wordt gewerkt met een vast aanspreekpunt en een vaste groep monteurs, zodat er bekendheid is met de gemeente Haarlemmermeer en de gewenste bijbehorende werkwijze.

Bron: Tenderned 26 november 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/212542

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *