Renovatie Gemini Noord Technische Universiteit Eindhoven – Aanbestedingsnieuws

Renovatie Gemini Noord Technische Universiteit Eindhoven

Foto: Google Streetview

In gebouw Gemini van de Technische Universiteit Eindhoven (TUE) zijn de faculteiten Mechanical Engineering (ME) en Biomedical Engineering (BME) gehuisvest. Het Gebouw Gemini werd in de jaren zestig en zeventig ontworpen en in 1974 opgeleverd. De huidige status van het gebouw, de verouderde technische installaties, gevel en verdere bouwkundige staat maken groot onderhoud en renovatie noodzakelijk. Het gebouw zal worden gestript, en worden voorzien van nieuwe gevels, inbouwpakket en installaties.

Gemini Noord omvat met name laboratoria, onderwijszalen en techniekruimten. De laboratoria in Gemini Noord zijn met name van de faculteit Werktuigbouwkunde (m.u.v. een aantal labs die in gebruik blijven).

Aannemer zal verantwoordelijk zijn voor de totale renovatie, die globaal zal inhouden:

 • Sloop- en saneringswerkzaamheden ter plaatse van de doorfunctionerende labs, beuk 4;​​​​​​​
 • Waarborgen doorfunctioneren, waarborgen veiligheid en beperken overlast binnen de gestelde eisen voor de doorfunctionerende labs als onderdeel van gebouw en bouwplaats inclusief installatieverantwoordelijkheid, brandveiligheid en logistiek ten behoeve van de bereikbaarheid labs;​​​​​​​
 • Afstemmen uitvoerings- en onderzoeksplanning labs;
 • Omzetten en aansluiten doorfunctionerende labs op nieuwe gebouwinfrastructuur;
 • Reviseren, verwijderen en vernieuwen kraanbanen;
 • Terreinwerkzaamheden waaronder verdiepte entrees en schachten naar de kelder van het gebouw;
 • Het verkrijgen van het Breeam Excellent certificaat;
 • Het aanbrengen van nieuwe gevels en dakafwerkingen;
 • Het vervangen van de installaties.

​​​​​​​De Technische Universiteit Eindhoven wil een aannemer voor de renovatie van Gemini contracteren die in staat is om:

 • een gebouw passend te realiseren binnen de ambities inzake de identiteit en uitstraling van de Technische Universiteit Eindhoven, zoals vastgelegd in het DO+;
 • binnen de vastgestelde contractvorm (Verify and Build) samen met de interne en externe spelers te komen tot het juiste resultaat;
 • proactief, creatief en flexibel in kan spelen op kansen, risico’s en ontwikkelingen;
 • de werkzaamheden binnen de gestelde planning uit te voeren met een minimale overlast voor de gebruikers en omwonenden;
 • de werkzaamheden kan realiseren binnen de daarvoor gestelde financiële kaders;

Het beoogd resultaat is een succesvol uitgevoerde renovatie van Gemini Noord (binnen de kaders van veiligheid, kwaliteit, tijd en geld) door een soepel en efficiënt bouwproces.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *