Nieuwbouw Kindcentrum Warffum (Het Hogeland) – Aanbestedingsnieuws

Nieuwbouw Kindcentrum Warffum (Het Hogeland)

Kindcentrum Warffum
Indruk: © gemeente Het Hogeland

De gemeente Het Hogeland is een gemeente met 47.843 inwoners en is gelegen in het noorden van de provincie Groningen. De gemeente is op 1 januari 2019 ontstaan door een fusie van de gemeenten Bedum, Eemsmond, De Marne en Winsum. Door de uitgestrektheid van het gebied vinden zich gemeentelijke vestigingen in de dorpen Bedum, Leens, Winsum en Uithuizen. De gemeenteraad en het gemeentebestuur zijn gevestigd op de locatie in Uithuizen.

De gemeente Het Hogeland is één van de gemeenten die te maken heeft met de aardbevingsproblematiek. Voor de onderwijsgebouwen en andere ‘kindgerelateerd voorzieningen’ is een scholenprogramma opgesteld. In dit scholenprogramma is in overleg met de schoolbesturen en opvangorganisaties aandacht besteed aan een aantal ontwikkelingen die gaande zijn binnen de gemeente, zoals: krimp en ontgroening, veranderende vraag van de ouders, opkomst van (integrale Kindcentra).

Het werk omvat de nieuwbouw van Kindcentrum Warffum waarin het uitgangspunt huisvesting bieden is aan beide bestaande basisscholen: OBS F.H. Jansenius de Vries en CBS de Rank. Daarnaast biedt het Kindcentrum huisvesting aan kinderdagverblijf KindH. Het werk bestaat uit de nieuwbouw van Kindcentrum Warffum, verdeeld over twee bouwlagen. De nieuwbouw is gesitueerd in de nieuwbouwwijk de Lanen Zuid te Warffum. Uitgangspunt is het realiseren van een Kindcentrum waarin beide bestaande basisscholen in Warffum samen onder één dak worden gehuisvest in een nieuw gebouw. Ook dient de opvangvoorziening daarbij gevoegd te worden. De oppervlakte van de nieuwbouw bedraagt ongeveer 1.267 m2 bruto vloeroppervlakte (BVO).

Het nieuwe Kindcentrum wordt als Bijna Energie Neutraal Gebouw (BENG) gebouwd met als doel de energierekening zo laag mogelijk te houden. Hiervoor worden onder andere bouwkundige materialen met een hoge isolatiewaarde toegepast en wordt het Kindcentrum voorzien van een duurzaam installatieconcept. Voor “de nieuwbouw van het Kindcentrum” is een definitief ontwerp gemaakt dat door de architect, installatieadviseur en constructeur op dit moment wordt uitgewerkt tot een technisch ontwerp c.q. bestek, bestektekeningen en bijbehorende documenten waarop de uitvoerende partijen worden gecontracteerd met een aannemersovereenkomst (traditioneel). De werkzaamheden zijn verdeeld in de volgende twee percelen:

Perceel 1, bouwkundige werken
Dit perceel omvat het voorbereiden en uitvoeren van alle bouwkundige werkzaamheden, een onderhoud- en garantietermijn en de coördinerende werkzaamheden met betrekking tot de werken van nevenaannemers en derden. De terreininrichting het schoolplein en de parkeerplaats maken eveneens onderdeel uit van perceel 1.

Perceel 2, installatietechnische werken
Dit perceel omvat het leveren, monteren en bedrijfsklaar opleveren van de werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties, inclusief een onderhoud- en garantietermijn.

De aanbestedingsprocedure vindt plaats met inachtneming van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW2016) tenzij hier in voorliggende document nadrukkelijk en gemotiveerd van wordt afgeweken. In overeenstemming het “Inkoop- en Aanbestedingsbeleid gemeente Het Hogeland” heeft de aanbestedende dienst besloten het werk Nationaal niet-openbaar aan te besteden. De aanbestedingsprocedure geschiedt volgens de niet-openbare procedure, waarbij het werk wordt aanbesteed in twee percelen. In fase 1, de aanmeldingsfase, worden per perceel, de meest gekwalificeerde gegadigden geselecteerd. Na beoordeling van de aanmeldingen, op basis van de door de aanbestedende dienst geformuleerde vormvereisten, uitsluitingsgronden, geschiktheidseisen en selectiecriteria, zullen per perceel maximaal vijf gegadigden worden geselecteerd die zullen worden uitgenodigd voor fase 2. Deze partijen worden in fase 2, de gunningfase, uitgenodigd om op basis van het bestek en bijlagen een inschrijving te doen. Per perceel zal aan de inschrijver met de economische meest voordelige inschrijving, welke wordt vastgesteld op basis van de laagste prijs, worden gegund.

Bron: Tenderned 15 maart 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/222273

 

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *