Renovatie gebouwgebonden installaties Filmhuis en Theater aan het Spui Den Haag – Aanbestedingsnieuws

Renovatie gebouwgebonden installaties Filmhuis en Theater aan het Spui Den Haag

Foto: Google Streetview

De renovatie van het Theater aan het Spui en Filmhuis te Den Haag betreft verschillende werkzaamheden met betrekking
tot het nieuw te realiseren van technische installaties en de daaraan gerelateerde bouwkundige werkzaamheden. Het project omvat twee gebouwdelen in hetzelfde bouwcomplex. Naast het Filmhuis en het Theater bevinden zich tevens woningen en enkele andere bedrijven in het complex. Filmhuis Den Haag is een niet-commerciële bioscoop en is in 1981 opgericht. Het Theater aan het Spui is een middelgroot vlakke-vloertheater. In principe blijft het Filmhuis in bedrijf tijdens de uitvoering van het onderhavige project.

Het Theater aan het Spui en Filmhuis zijn beiden huurders van de gemeente Den Haag. De bouwdelen zijn gescheiden van elkaar en de betreffende installaties zijn ook van elkaar gescheiden. Zodanig dient hier een demarcatie plaats te vinden in de kosten en rekening te worden gehouden met de planning.

Het doel van de renovatie is om energiebesparing te realiseren en om comfortklachten op te lossen. In de huidige situatie wordt gebruik gemaakt van stadsverwarming, is er beperkte koeling in het Filmhuis, is er hoofdzakelijk luchtbehandeling zonder warmteterugwinning en is de elektrotechnische installatie verouderd en onoverzichtelijk. In hoofdlijnen zullen de werkzaamheden dan ook bestaan uit het voorzien van een WKO met warmtepompen ter vervanging van stadsverwarming (en daarmee het toevoegen van een centrale koelinstallatie), het vervangen van de luchtbehandeling voor (en toevoegen van luchtbehandeling met) luchtbehandelingskasten met warmteterugwinning en het vervangen van de verdeelinrichtingen van de elektrotechnische installatie.

De aanbesteding geschiedt volgens een nationale niet-openbare aanbestedingsprocedure van hoofdstuk 3 van het ARW 2016. Het gunningscriterium is de beste prijs-kwaliteitverhouding (BPKV). Er worden drie gegadigden uitgenodigd voor de gunningsfase, om een inschrijving te doen. Indien gegadigden in aanmerking willen komen voor selectie, dienen zij zich tijdig aan te melden en te voldoen aan de gestelde eisen.

De kwalitatieve onderdelen zullen, naar de huidige inzichten, betrekking hebben op aantoonbare ervaring en een plan van
aanpak ten aanzien van de volgende onderdelen:

  • het uitvoeren van werkzaamheden bij een doorfunctionerend gebouw (o.a. gericht op fasering en toepassing interimvoorzieningen);
  • het uitvoeren van werkzaamheden op een krappe bouwplaats (bouwlogistiek);
  • mogelijke risico’s en de te treffen beheersmaatregelen;
  • het installeren van een WKO.

Bron: Tenderned 25 augustus 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/203466

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *