Renovatie Engelenburgerbrug Dordrecht – Aanbestedingsnieuws

Renovatie Engelenburgerbrug Dordrecht

Foto: Gemeente Dordrecht

De Engelenburgerbrug is gelegen in de historische binnenstad van Dordrecht en verbindt de Lange Geldersekade met het schiereiland “Het Nieuwe Werck”. De brug een Rijksmonument, mede vanwege de constructie, het bijzondere bewegingswerk, het materiaalgebruik en de fraaie hardstenen elementen. De brug is gebouwd in 1910. Zie ook :http://rijksmonumenten.nl/monument/522361/engelenburgerbrug/dordrecht/

De tweede ontsluiting van “Het Nieuwe Werck” vindt plaats via de Roobrug. De verkeersbrug sluit in gesloten toestand de jachthaven “Nieuwe haven” af van de rivier de Oude Maas voor schepen met een hoge opbouw. De bedrijfszekerheid van de brug dient te worden geborgd door de beheerder om de jachthaven te kunnen gebruiken en om verkeer binnen dit deel van de stad te kunnen afwikkelen. Er is geen tweede toegang naar de haven voor grotere schepen. De brug is tevens van groot belang voor de beleving van dit historische deel van de stad en heeft ook een toeristische functie en wordt veelvuldig gefotografeerd

De Engelenburgerbrug bestaat uit twee overspanningen, een vast brugdeel aan de zijde van de Lange Geldersekade en een beweegbaar deel aan de zijde van het Blauwpoortsplein. Het bewegingswerk van de klep is er slecht aan toe en dient te worden verbeterd om de bedrijfszekerheid te
garanderen. Het vaste deel van de brug is aan een conserveringsmaatregel toe. De leuningen van de gehele brug zijn voor 95 % afgekeurd en dienen weer in staat van nieuw te worden teruggebracht. De renovatiewerkzaamheden aan het bewegingswerk, de klep en de vaste overspanning worden door derden uitgevoerd.

De landhoofden en de basculekelder zijn gefundeerd op een onderheide, gewapend stamp-betonnen vloer. De paalfundering van de landhoofden, de pijler en de basculekelder bestaat uit houten palen in een dicht patroon. De houten palen zijn aangetast door een bacterie, waardoor de dragende functie op langere termijn niet meer is te garanderen. Vanwege de status als Rijksmonument dient de historische toestand van de gehele brug in tact te blijven. Zie voor animaties van de renovatie : https://bestuurlijknieuws.nl/renovatie-engelenburgerbrug/
Oplossing behoud basculekelder. https://cms.dordrecht.nl/Inwoners/Overzicht_Inwoners/Projecten/Onderhoud_en_herinrichting/En
gelenburgerbrug
 

Omdat de Engelenburgerbrug een rijksmonument is, is het de bedoeling om de bestaande constructie zoveel mogelijk in tact te houden. De werkzaamheden opgesplitst in drie delen:

 • 1) Landhoofd zuid
 • 2) Middenpijler
 • 3) Basculekelder

1) Bij het landhoofd zuid bestaan de werkzaamheden van deze opdracht globaal uit:

 • Opnemen bestrating
 • Gedeeltelijk slopen van de bestaande kademuur met uitnemen van bestaande muurbeplanting
 • Boren van nieuwe funderingspalen gedeeltelijk door de bestaande constructie
 • Aanbrengen nieuw betonnen landhoofd en bovenzijde kademuur
 • Aanbrengen achterloopsheid scherm onder water
 • Afmetselen van de voorzijde zodat een geheel ontstaat met bestaande kade
 • Herstel metselwerk bestaande constructie
 • Herstel bestrating

2) Bij de middenpijler bestaat het werk globaal uit

  • Aanbrengen en in stand houden spanningsbemaling
  • Detailleren stempelramen
  • Sloop middenpijler tot aan de houten paalfundering met behoud van bestaande materialen en Ornamenten
  • Boren nieuwe funderingspalen tbv nieuwe fundering
  • Opbouwen van de middenpijler in beton
  • Afwerken met metselwerk rondom en natuursteen elementen
  • Verwijderen bemaling
  • Afbranden damwanden

3) Bij de basculekelder bestaat het werk uit:

 • Trillingsarm aanbrengen damwand bouwkuip met eventueel crushen van funderingsresten in de bodem
 • Detailleren en aanbrengen stempelraam
 • Aanbrengen en instant houden spanningsbemaling in de bouwkuip
 • Ontgraven van de bouwkuip tot onder de kelder vloer
 • Vrijmaken bestaande funderingspalen onder kelder
 • Slopen aangrenzende kademuur
 • Leveren en boren nieuwe funderingspalen naast en door kelder vloer
 • Aanbrengen nieuwe funderingsbalken voorzien van vijzels onder de bestaande kelder
 • Op spanning zetten van vijzels
 • Opbouwen nieuwe kadeconstructie
 • Aanvullen bouwkuip
 • Herstellen bestrating
 • Damwanden afbranden

Bij publicatie van deze aanmeldingsfase wordt onderzocht of de middenpijler separaat aan het landhoofd en de basculekelder wordt uitgevoerd. Bij de start van de gunningsfase is bekend of hier voor gekozen worden. Bij separate uitvoering zal de realisatie van deze opdracht starten nadat de middenpijler geheel is gerenoveerd.

De opdracht betreft een renovatie met behoud van de basculekelder. Behoud van de basculekelder is een zwaarwegende eis van Monumentenzorg. Als bij het aanbrengen van de nieuwe funderingsconstructie blijkt dat de voorgeschreven bouwmethode onmogelijk is wordt overgestapt, naar de optie om de basculekelder geheel of gedeeltelijk vervangen door een nieuwe basculekelder. De opdrachtgever heeft een uitgewerkt ontwerp voor de nieuwbouwvariant beschikbaar. Tevens zijn hiervoor besteksomschrijvingen op basis van de RAW systematiek
beschikbaar.

Bron:  Tenderned 6 februari 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/186939

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *