Parkeerautomaten strand Westland met beheer en onderhoud – Aanbestedingsnieuws

Parkeerautomaten strand Westland met beheer en onderhoud

Foto: Gemeente Westland

De Gemeente Westland voert deze aanbesteding uit voor nieuwe parkeerapparatuur voor de drie strandparkeertereinen in de gemeente W estland. De huidige apparatuur is verouderd, geeft veel storingen en is afgeschreven. Daarnaast is behoefte aan aanvullende functionaliteit, die in de oude apparatuur niet meer geboden kan worden. De opdrachtnemer wordt verantwoordelijk voor levering, installatie, beheer, onderhoud, service en hosting van het parkeersysteem. Daarnaast wil de Gemeente dat opdrachtnemer vanuit een meldkamer van de opdrachtnemer de drie parkeerterreinen beheert, onderhoud en klanten te woord staat en bedient die zich melden aan de intercom.

De gemeente heeft behoefte aan vervanging van de huidige verouderde apparatuur door nieuwe moderne apparatuur welke bij aanvang van het strandseizoen dat begint op 1 april 2020, zo snel mogelijk operationeel dient te zijn.
De opdrachtnemer wordt verantwoordelijk voor levering, installatie, beheer, onderhoud, service en hosting van het parkeersysteem.

Om gecontroleerde toegang tot de parkeerterreinen mogelijk te maken, vraagt de gemeente Westland parkeerapparatuur die bestaat uit een Parkeer Management Systeem, in – en uitritterminals, fysieke afsluitingen in de vorm van slagbomen en betaalautomaten.
In de huidige situatie is op de drie parkeerterreinen sprake van verouderde apparatuur, welke verwijderd en vervangen dient te word en.
De huidige apparatuur is om diverse redenen aan vervanging toe:

  • De apparatuur is verouderd, geeft veel storingen en is afgeschreven;
  • Er is behoefte aan aanvullende functionaliteit, die in de oude apparatuur niet en in moderne apparatuur wel geboden wordt.
  • Het wensenpakket vanuit exploitatie en beheer is vergroot en de oude apparatuur is daarop niet toegerust.

De gemeente Westland wenst de dienstverlening aan bezoekers en abonnementhouders te optimaliseren en op een hoger niveau te brengen. Gastvrijheid en bereikbaarheid zijn hierbij belangrijk. De parkeerterreinen liggen in een Natura2000 gebied en worden gehuurd van het Hoogheemraadschap Delfland. De opdrachtnemer dient te voldoen aan wetgeving, regelgeving en richtlijnen die hiermee verband houden.

Deze opdracht betreft de volgende drie locaties:

  • 1 Parkeerterrein Vlugtenburg 1200 plaatsen
  • 2 Parkeerterrein Beukel 900 plaatsen
  • 3 Parkeerterrein Molenslag 1000 plaatsen

Bron: Tenderned 6 februari 2020

https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/186957

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *