Renovatie en verduurzaming woningen Loirestraat e.o. Heemskerk – Aanbestedingsnieuws

Renovatie en verduurzaming woningen Loirestraat e.o. Heemskerk

Foto: © Woonopmaat

Woonopmaat is van plan om 58 grondgebonden sociale huurwoningen aan de Loirestraat, Beneluxlaan, Boutonnestraat, Rhonestraat en Sevrestraat in Heemskerk te renoveren en te verduurzamen. Woonopmaat is op zoek naar de opdrachtnemer die dit binnen de gestelde kaders het beste kan. Ten behoeve van de contractering van deze opdrachtnemer, organiseert
Woonopmaat deze selectieprocedure.

De Europese Commissie is van mening dat woningcorporaties onder de Europese aanbestedingsplicht moeten vallen en stapt vermoedelijk voor een uitspraak naar het Hof van Justitie van de Europese Unie. De Nederlandse overheid en Aedes zijn van mening dat woningcorporaties niet aanbestedingsplichtig zijn. Woonopmaat volgt deze lijn en stelt zich op het standpunt geen aanbestedende dienst te zijn. Op deze opdracht is de aanbestedingswetgeving dus niet van toepassing. De algemene beginselen van het aanbestedingsrecht zijn niet van toepassing. Wel vindt deze uitvraag plaats in lijn met ons inkoopbeleid, waarmee Woonopmaat haar inkoopproces op professionele en transparante wijze vormgeeft.

De woningen aan de Loirestraat e.o. – gebouwd rond 1960 – voldoen niet aan de gewenste energetische normen en hedendaagse bouwkwaliteit. Het doel is van dit project is daarom de huidige woningen grootschalig te renoveren en energetisch te verbeteren met een levensduurverlenging van 50 jaar met als resultaat een gasloze woning die voldoet aan ‘De Standaard’. De opdracht ziet toe op de volgende werkzaamheden:
o Ontwerpontwikkeling;
o Bewonersbegeleiding;
o Energetische verbetering van de woningen naar ‘De Standaard’, zie bijlage 2.
o Het installeren van een gasloos systeem voor verwarming en warm tapwater;
o Het vervangen van begane grond vloeren;
o Het vervangen van Badkamers, Keukens en Toiletten (BKT’s);
o Alle overige maatregelen ten behoeve van de levensduurverlenging van tenminste 50 jaar

De procedure is opgebouwd uit drie fases, een selectiefase, dialoogfase en een gunningsfase. Voor de renovatie wordt gewerkt met een plafondbedrag van €6.800.000,- inclusief btw (prijspeil juli 2024). Op het plafondbedrag is de BDB reeks Eengezinswoningen Onderhoud van toepassing. De opdracht zal worden gegund op basis van de economisch meest voordelige inschrijving op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding. In verband met de contractering dient ten aanzien van de voorbereidingskosten een aparte prijsopgave te worden opgegeven. Bij gunning kunnen Woonopmaat en opdrachtnemer meerdere overeenkomsten sluiten. Te weten:
1. Voorbereidingsovereenkomst renovatie
2. Uitvoeringsovereenkomst renovatie*

Bron: Tenderned maandag 18 december 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/320336

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 19 december 2023

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *