Fiets- en voetgangersbrug Zoutkamp Groningen – Aanbestedingsnieuws

Fiets- en voetgangersbrug Zoutkamp Groningen

Impressie: © Provincie Groningen

Naast de bestaande brug over het Reitdiep komt een nieuwe fietsbrug.

  • De brug heeft een breedte van 4 meter tussen de leuningen. Hiervan is 3 meter voor de fietsers en 1 meter voor voetgangers. Deze wordt door markering gescheiden van elkaar.
  • De brug over het Reitdiep wordt gemaakt van staal en heeft een overspanning van circa 11 meter.  De totale lengte van de brug is 62,5 meter.
  • De doorvaartbreedte voor schepen is 9 meter over de vaarroute. Net als de bestaande autobrug is de nieuwe brug beweegbaar voor schepen met een mast.
  • Het ontwerp van de brug is gemaakt door NEXT architecten.

De provincie Groningen organiseert een aanbesteding om een onderneming te contracteren voor de realisatie van het werk, inhoudende de bouw van een fiets- en voetgangersbrug in Zoutkamp e.e.a. met bijkomende werken, gelegen in de gemeente Het Hogeland. Het betreft locatie de Reitdiepsluis, langs de provinciale weg N388 tot en met het pleintje aan de Sluisweg te Zoutkamp. Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
– opruimingswerkzaamheden,
– grondwerken,
– aanbrengen verankerde stalen damwandschermen,
– aanbrengen keermuren,
– aanbrengen prefab betonnen hangelementen van geopolymeerbeton,
– in het werk te storten beton,
– metselwerk,
– bouwen en monteren van een beweegbare stalen brug en vaste stalen aanbruggen,
– aanleg elektrotechnische installaties,
– aanbrengen metalen leuningwerken,
– aanbrengen asfaltverhardingen,
– straatwerk.

De werkzaamheden buiten vinden plaats vanaf medio april 2024 tot eind januari 2025. Er wordt aanbesteed volgens de openbare (nationale) procedure. Het gunningscriterium van de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) wordt
vastgesteld op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned maandag 18 december 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/320273

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 19 december 2023

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *