Aanleg snelfietsroute Veghel Uden (F50) deel Nieuwe Veldenweg – Aanbestedingsnieuws

Aanleg snelfietsroute Veghel Uden (F50) deel Nieuwe Veldenweg

Illustratie: www. Pixabay.com

In het kader van een duurzame ontwikkeling van onze maatschappij wordt milieuvriendelijk (woonwerk) verkeer gestimuleerd. Samen met de provincie Noord-Brabant wil de gemeente Meierijstad het fietsverkeer tussen o.a. Uden, Veghel en de industrie- en bedrijventerreinen in Veghel stimuleren. De huidige fietsverbinding tussen Uden en industrieterrein De Dubbelen wordt op veel plaatsen gehinderd door oversteken en verkeerslichten. Met de aanleg van de Snelfietsroute F50 Uden-Veghel wordt een
groot deel van deze hindernissen voor fietsers opgeheven. Daarmee wordt het aantrekkelijker om de fiets voor het (woon-werk) verkeer tussen de beiden kernen en industrieterreinen te gebruiken.

De totale geraamde waarde voor uitvoering van de Snelfietsroute F50 Uden-Veghel (van de gemeentegrens met de gemeente Maashorst nabij Mariaheide tot en met de aansluiting op bedrijventerrein De Dubbelen in Veghel) overschrijdt de Europese drempel voor werken. Daarom zal, ondanks dat het werk in meerdere delen wordt aanbesteed, elk deel op basis van Europese regelgeving worden aanbesteed. De aanbestedende dienst houdt zicht daarbij het recht voor om delen van het werk overeenkomstig Aw 2012 art. 2.18 lid 3a delen van de opdracht overeenkomstig het eigen aanbestedingsbeleid op een andere wijze op de markt te brengen, dit artikel is ook wel bekend als de ‘percelenregeling’.
Met deze aanbesteding beoogt de gemeente Meierijstad het tracé ter hoogte van de Nieuwe Veldenweg-Hondsrogstraat aan te besteden en wil het gemeentebestuur komen tot een overeenkomst met één partij voor de realisering van dit betreffende deel van de snelfietsroute. Met deze aanbesteding beoogt de gemeente Meierijstad de bevordering van langzaam- en milieuvriendelijk verkeer te bevorderen.
Een klein deel van de aan te leggen snelfietsroute ligt op het grondgebied van de gemeente Maashorst. Dit betreft de aansluiting op het deel van de snelfietsroute dat door de gemeente Maashorst al eerder is gerealiseerd. Voor dit deel van de
snelfietsroute treedt de gemeente Meierijstad als opdrachtgever op. Directievoering en toezicht voor dit deel gebeuren door of namens Meierijstad. De uit te voeren werkzaamheden zijn in een apart besteksdeel opgenomen. Voor dit deel dient u de kosten bij de gemeente Meierijstad te factureren.

De aanbestedende dienst wenst een eenmalige overeenkomst aan te gaan. Deze overeenkomst eindigt van rechtswege na afronding van de opdracht. De opdracht is formeel pas afgelopen na het verstrijken van de onderhoudstermijn of garantieperiode. Aanbesteder volgt met deze aanbesteding de openbare procedure.

Bron: Tenderned vrijdag 15 december 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/319950

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 18 december 2023

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *