Renovatie en uitbreiding Galvanischool Den Haag – Aanbestedingsnieuws

Renovatie en uitbreiding Galvanischool Den Haag

Foto: ©Galvanischool

De Galvanischool is gelegen aan Galvanistraat 43 in Den Haag. De school is 100 jaar oud en voldoet niet meer aan de huidige eisen voor onderwijshuisvesting. Stichting DHS heeft de oorspronkelijke opdracht eerder gegund aan een aannemer. Deze aannemer is recent failliet gegaan waardoor de werkzaamheden opnieuw worden aanbesteed. De inschrijver dient de reeds gestarte werkzaamheden te voltooien.
Het betreft deels renovatie en deels vervangende nieuwbouw op dezelfde locatie. De locatie ligt ingeklemd in een dichtbebouwde oude woonwijk met direct belendende bebouwing. Aan de voorzijde van het gebouw, grenzend aan de Galvanistraat, ligt een speelplein dat tevens een speelfunctie voor de buurt heeft. Zowel de Snelliusstraat als de Galvanistraat hebben eenrichtingsverkeer met aan weerszijden
parkeerplaatsen. De buurtbewoners zijn zeer betrokken bij dit project en kritisch op de nieuwbouwplannen.

De financiering is genormeerd en staat vast. Eventueel meerwerk of tegenvallers zullen door bezuinigingen moeten worden gecompenseerd. De opdrachtsom is tevens de maximale omzet voor dit project. Het project wordt geheel uitgewerkt in een Stabu bestek met bijbehorende tekeningen en documenten waarmee de gewenste kwaliteit van het project is vastgelegd. Het projectteam bestaat uit: de architect, installatieadviseur, constructeur, bouwfysisch adviseur, bouwkostendeskundige en de projectleider. De inschrijver is verplicht om met de partij die het grootste gedeelte van de sloopwerkzaamheden heeft uitgevoerd (85% ) ook het restant van de sloopwerkzaamheden uit te voeren.

De vervangende nieuwbouw van de Galvanischool moet plaats bieden aan 17 groepen basisonderwijs inclusief een volwaardige gymaccommodatie. De oorspronkelijke projectomvang had betrekking op:

  • Circa 485 m2  sloop;
  • Circa 1.513 m2 renovatie;
  • Circa 1.190 m2 nieuwbouw;
  • Circa 57 m2  kelderberging.

De sloopwerkzaamheden zijn voor ongeveer 85% uitgevoerd. De nieuwbouw werkzaamheden zijn voor ongeveer 8% uitgevoerd. De inschrijver dient op alle (ook op de hierboven genoemde reeds uitgevoerde) werkzaamheden garantie te geven. Uitgezonderd zijn de palen en de fundering. Daarover geeft de Aanbestedende Dienst garantie.
Belangrijk is dat het reeds goedgekeurde en vastgestelde bouwveiligheidsplan van de vorige aannemer 1 op 1 dient te worden overgenomen. Het bouwveiligheidsplan is onderdeel van de aanbestedingsdocumenten. Op 23, 24 en 25 maart 2020 organiseert de Aanbestedende Dienst een schouw op de bouwlocatie teneinde inschrijvers een goed beeld te schetsen van de huidige situatie en de reeds uitgevoerde werkzaamheden. Het is voor de inschrijver verplicht om aan deze schouw deel te nemen. Wanneer de inschrijver het werk niet heeft gezien en niet aanwezig is bij de schouw, dan volgt uitsluiting. 

Bron: Tenderned 19 maart 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/190393

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *