Amsterdam CS – Herinrichting en restauratie Cuypersgebouw – Aanbestedingsnieuws

Amsterdam CS – Herinrichting en restauratie Cuypersgebouw

Cuypershal Amsterdam CS Foto: ©http://mirt2016.mirtoverzicht.nl

Het monumentale Amsterdam Centraal Station dateert uit 1889. Het is een van de drukst bezochte stations in Nederland met dagelijks 175.000 reizigers. Dit aantal blijft stijgen tot ongeveer 275.000 in 2030. Om die reden moet het station grondig worden verbouwd. ProRail gaat het historische stationsgebouw renoveren, het aantal opgangen naar de perrons uitbreiden en de huidige perrons verbreden en verlengen. Maar ook komt er meer ruimte voor treinen én reizigers: op en rond het station. Bij de Dijksgracht komt een vrije kruising, waardoor treinen zonder te wachten elkaar kunnen passeren. Amsterdam Centraal Station, een Rijksmonument, heeft door de jaren heen op veel plaatsen in het station uiteenlopende werkzaamheden ondergaan. De aanleg van de Noord/Zuidlijn is aanleiding om vanuit een centrale visie het monumentale station weer te herstellen. Het station uit eind 19e eeuw moet gaan voldoen aan de belevingseisen van veilig en comfortabel reizen in de 21e eeuw. Dit project betreft de restauratie en herinrichting van de Cuypershal en de oostelijke vleugel. Hierbij wordt niet alleen gerestaureerd, maar worden ook functies teruggebouwd. De Cuypershal is de toegang tot het station vanaf het centrum van Amsterdam. De Oostvleugel is een verbinding naar de Oosttunnel en de IJ-passage. De herinrichting van de Cuypershal met de Oostvleugel resulteert in een transferzone waar de reiziger goed geïnformeerd en doelgericht zijn bestemming kan bereiken.

De selectiefase verloopt als volgt:
Stap 1: Aanmelding met UEA
De gegadigde meldt zich aan via TenderNed door onder “Mijn aanmelding” de stappen voor de Aanmeldfase te doorlopen. Het ingevulde en ondertekende UEA van gegadigde dient geüpload te worden. Indien van toepassing dient tevens geüpload te worden het ingevulde en ondertekende UEA van een combinant of van een derde op wiens draagkracht een beroep wordt gedaan.
Stap 2: Beoordeling Aanmelding met UEA
Nadat de aanmeldingstermijn is verstreken, zal ProRail de aanmeldingen beoordelen. De beoordeling vindt plaats op basis van het ingediende UEA.
Stap 3: Indienen bewijsstukken
Indien de aanmelding van de gegadigde positief is beoordeeld door ProRail, zal ProRail de gegadigde verzoeken de in TenderNed genoemde bewijsstukken binnen 48 uur in te dienen via de module ‘
’Berichten’’ in TenderNed.
Stap 4: Beoordeling bewijsstukken
Op grond van de uitkomst van de toetsing van de bewijsstukken wordt vastgesteld of de gegadigde geschikt of niet geschikt is.
Stap 5: Nadere selectie (optioneel)
ProRail kan op grond van artikel 12 ARN
2016 een nadere selectie houden tussen de gegadigden die niet zijn uitgesloten en die voldoen aan de minimumeisen.
Stap 6: Selectiebeslissing
Na afronding van de selectieprocedure deelt ProRail de selectiemededeling mede aan de gegadigden.

Bron: Tenderned 24 augustus 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/203200

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *