Renovatie Eenheid Intensieve Zorg en Geboortecentrum – UMC Utrecht – Aanbestedingsnieuws

Renovatie Eenheid Intensieve Zorg en Geboortecentrum – UMC Utrecht

Impressie: ©UMC Utrecht

Het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) van het UMC Utrecht is in 1999 in gebruik genomen en nadert haar (reguliere) mid-life renovatie. Ook passen het huidige gebouw, de beleving, voorzieningen, systemen en werkprocessen niet meer bij onze visie op patiënt- en gezinsgerichte zorg en de ondertussen behoorlijk gewijzigde behoeften van jonge patiënten en hun familie.
Om die reden gaat UMC Utrecht het Wilhelmina Kinderziekenhuis gefaseerd verbouwen. De opgave waar deze aanbesteding op ziet, betreft de uitbreiding van het Geboortecentrum (GC) en de Eenheid Intensieve Zorg (EIZ), waar de PICU (Pediatric Intensive Care Unit) en NICU (Neonatal Intensive Care Unit) onderdeel van zijn.

De scope van het project is de realisatie van de vernieuwings- en uitbreidingsopgave op EIZ en GC. Concreet betekent dit de nieuwbouw van gebouwdeel KM en de renovatie van de gebouwlagen KJ02, KH02 en KH03, inclusief gevelrenovatie (van de volledige gebouwdelen KH en KJ) en de renovatie van een gedeelte van gebouwlaag KE03. Gebouwdeel KM zal daarbij aan de kop van KH en KJ met deze gebouwdelen worden verbonden.  Qua omvang in BVO bedraagt de renovatieopgave 4.300 m2 excl. techniekruimten en de nieuwbouwopgave 1.700 m2 exclusief techniekruimte en balkon.

Buiten de scope van deze aanbesteding is recentelijk een MRI-OK opgeleverd en zullen in de toekomst nog het OK-complex en de High Care worden gerenoveerd. UMC Utrecht heeft met haar adviseurs voor de onderhavige opgave een TO, Bestek en BIM-model ingericht, dat beschikbaar komt voor de gegadigden die voor de inschrijffase worden uitgenodigd. De renovatie en verbouwing betreft een multidisciplinair project waarbij de beoogd opdrachtnemer verantwoordelijk is voor het uitvoeren van het gehele werk en de werkzaamheden van de diverse betrokken disciplines (Bouwkunde/Constructie, Werktuigbouwkunde en Elektrotechniek) coördineert en optimaliseert.

Een noodzakelijke randvoorwaarde voor de uitvoering van dit project is dat de zorgverlening in het Wilhelmina Kinderziekenhuis ongestoord dóór kan blijven gaan. Dit betekent dat ook tijdens de verbouwing de wettelijke richtlijnen voor o.a. infectiepreventie en luchtbehandeling gehandhaafd moeten blijven. Ook betekent dit dat de overlast geminimaliseerd moet worden voor onze patiënten, bezoekers en medewerkers. UMC Utrecht is daarom op zoek naar een opdrachtnemer die ervaring
heeft met het werken binnen een in bedrijf zijnd ziekenhuis (cure-omgeving). Ten behoeve van de realisatie van deze opgave en eigen (zorg)bedrijfscontinuïteit, heeft UMC Utrecht een schuifplan opgesteld. In dit schuifplan is opgenomen in welke volgorde gedeeltes van de gebouwdelen KH, KJ en (een gedeelte van) KE leeggeruimd zullen worden. De beoogd opdrachtnemer dient met zijn planning en fasering van de nieuwbouw, de renovatie én de gevelrenovatie aan te sluiten op dit schuifplan. Het schuifplan is onderdeel van het aanbestedingsdossier dat de gegadigden die worden uitgenodigd voor de inschrijffase te zijner tijd zullen ontvangen.

Deze opdracht wordt door middel van een Europese niet-openbare procedure aanbesteed. Het doel van de selectiefase is het selecteren van maximaal vijf  gegadigden, die een uitnodiging voor de inschrijffase zullen ontvangen.

Bron: Tenderned donderdag 1 december 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/281074

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *