Renovatie Brandweerkazerne DIRK Brandweer Amsterdam-Amstelland – Aanbestedingsnieuws

Renovatie Brandweerkazerne DIRK Brandweer Amsterdam-Amstelland

Kazerne Dirk Zomer 2019
Foto: Google Streetview

De aan te besteden opdracht in deze niet openbare aanbesteding betreft het renoveren van de brandweerkazerne met monumentale status aan de
Honthorststraat 27 in Amsterdam, ook wel bekend als “
Brandweerkazerne DIRK“.

De opdrachtgever BAA is ontstaan uit de samenvoeging van de zes korpsen van Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. Het werkgebied van BAA bestrijkt dan ook een regio van één miljoen inwoners, vele duizenden forensen en miljoenen toeristen per jaar.

Het korps, bestaande uit zo’n 1100 mensen, treedt effectief op bij branden en ongelukken, maar is ook voorbereid op het bestrijden van rampen en het beheren van grootschalige crisissituaties BAA heeft besloten de renovatie in een bouwteammethode uit te werken en te realiseren. Bij het bouwteam is sprake van samenwerking tussen de opdrachtgever, diens adviseur(s) en een vertegenwoordiger van de uitvoerende discipline (dus een aannemer). Het doel van de samenwerking is het maken van een definitief ontwerp voor het door de opdrachtgever gewenste project. Voor de bouw en voor de installaties, worden afzonderlijke overeenkomsten gesloten. 

De opdracht is onderverdeeld in twee percelen, te weten: Perceel 1: het in bouwteamverband brengen van het voorlopig ontwerp naar een definitief ontwerp en het realiseren van de bouwkundige renovatie van de Brandweerkazerne DIRK. De coördinatie van de werkzaamheden onder perceel 2. En Perceel 2: het in bouwteamverband brengen van het voorlopig ontwerp naar een definitief ontwerp voor wat betreft de EWI en het realiseren (leveren, monteren en geheel bedrijfsvaardig opleveren) van de elektrotechnische en
werktuigbouwkundige installaties van de Brandweerkazerne DIRK. De doelstelling van de opdracht is het in twee percelen komen tot een overeenkomst met per perceel één opdrachtnemer. Gegadigden en Inschrijvers kunnen op één of beide percelen inschrijven. De start van de renovatie van Brandweerkazerne DIRK dient uiterlijk in week 43 van 2020 plaats te vinden.

Na definitieve gunning, wordt eerst de opdracht verleend voor de werkzaamheden met betrekking tot het bouwteam. De bedoelde  werkzaamheden staan uitgewerkt onder “Bouwteamfase”. Na het afronden van de Bouwteamfase zal er per opdrachtnemer een basisovereenkomst worden opgesteld voor het uitvoeren van de werkzaamheden onder Realisatiefase en de Nazorgfase.
De renovatie is door de opdrachtgever opgedeeld in de volgende fasen;
Bouwteamfase, omvat in ieder geval de volgende werkzaamheden;

 • Uitwerken van Voorlopig Ontwerp (VO) naar Definitief Ontwerp (DO);
 • Complementeren (reeds ingediende) vergunning door Aannemer, Installateur, Opdrachtgever en adviseurs;
 • Opstellen openbegroting;
 • Second opinion op openbegroting door onafhankelijke adviseur van Opdrachtgever.

Realisatiefase, omvat in ieder geval de volgende werkzaamheden voor perceel 1 en perceel 2, waarbij de werkzaamheden voor perceel 2 schuin gedrukt zijn;

 • Bouwvoorbereiding (werktekeningen, werkomschrijvingen, VGM-rapportages enz.);
 • Afkoppelen installaties;
 • Duidelijk aanmerken te behouden onderdelen van installaties (ter voorkoming van ten onrechte sloop);
 • Kaal/leegsloop gehele pand (inpandig);
 • (Eventueel) asbestsanering gehele pand (inpandig);
 • Het creëren van vloersparingen t.b.v. doorvoeren van installaties;
 • Constructieve voorzieningen (inpandig);
 • Ruwbouw gehele pand;
 • Vloerhoogten (waar nodig) aanpassen zodat de hoogte verschillen worden voorkomen (gehele pand);
 • Vloeren isoleren (gehele pand);.
 • Het realiseren van (een) technische ruimte(n);
 • Het realiseren van nieuwe slaapvertrekken;
 • Het realiseren van nieuwe douche ruimten;
 • Het isoleren van het dak (van binnenuit);
 • Het creëren van doorvoeren / voorzieningen t.b.v. de nieuw te plaatsen keuken;
 • Het creëren van geïsoleerde voorzetwanden (gehele pand);
 • (Eventueel) coördineren van het aanpassen van de nutsaansluitingen (gehele pand);
 • Creëren eigen nutsaansluitingen voor woning;
 • Aanbrengen van installaties gehele pand;
 • Het renoveren en terugbrengen in “oude stijl” van de trappenhuizen (herstellen oude trappen en opnieuw schilderen van de trappengangen);
 • Oude metselwanden in de remise terughalen door stuclaag voorzichtig er af te halen (zonder deze te beschadigen, en anders zelf te herstellen);
 • Oude metselwanden impregneren en waar nodig is herstel werkzaamheden inclusief voegwerk vernieuwen/herstellen;
 • Oude monumentale kozijnen terug laten komen in de remise en deze creëren;
 • Het gehele pand de oude kozijnen vervangen voor nieuwe kozijnen. (aandachtspunt is dat het dezelfde soort monumentale kozijnen look krijgt);
 • Afbouw gehele pand;
 • Bestaande plafond herstellen en renoveren (gehele pand);
 • Bestaande gietvloer vervangen voor een nieuwe (giet)vloer in oud motief voor een oude look (gangen en remise);
 • Het herstellen van wanden / dichtzetten van wanden en totaal opnieuw schilderen van de kantine;
 • Het slopen van alle oude verlaagde plafonds en het herstellen van de daarboven monumentale / historische plafonds;
 • Het slopen van de bestaande tegelvoer en het realiseren van een nieuwe geïsoleerde kantine vloer;
 • Afmonteren van de installaties gehele pand;
 • Duurzame isolerende maatregelen.

Nazorgfase, omvat in ieder geval de volgende werkzaamheden;

 • Oplevering bouwkundige werkzaamheden;
 • Oplevering installaties;
 • Ingebruikname gehele pand;
 • Uitleg installaties aan eindgebruiker (verdeeld in maximaal 2 sessies);
 • Onderhoudstermijn;
 • Onderhoudstermijn;
 • Finetunen installaties na ingebruikname;
 • Onderhoud installaties (voor maximaal 2 jaar na oplevering)
 • Na afloop van de onderhoudsperiode van 2 jaar, overdracht van de installaties en GBS aan de onderhoudspartij van BAA.

De Brandweerkazerne Dirk bestaat uit drie bouwlagen, namelijk begane grond, eerste verdieping en een tweede verdieping (ook wel zolder genoemd). In de Brandweerkazerne Dirk zullen meerdere gebruiksfuncties worden gehuisvest, onder andere te verdelen in de volgende ruimten:

 • Stalling voor diverse brandweervoertuigen;
 • Sanitair;
 • Slaapvertrekken met bijbehorende sanitair ruimten;
 • Kantine, woonkamer en keuken;
 • Kantoren;
 • Vergaderruimten;
 • Krachtsportruimte;
 • Opslagruimten;
 • Installatieruimten;
 • Luchtbehandeling schachten;
 • Woning (met alle bijbehorende ruimten zoals bijvoorbeeld. keuken, woonkamer, slaapkamers, berging, schuur enz.)

De terreininrichting, was- en knipplaats inclusief infrastructuur alsook de inrichting en de inbouw van de keuken van de Brandweerkazerne Dirk wordt gecoördineerd vanuit BAA en maakt geen onderdeel uit van de aan te besteden opdracht.

De Opdrachtgever heeft ervoor gekozen om bij de bouw van dit project ook het KIWA brandveiligheidskeurmerk BGB mee te nemen (Brandveilig Gebruik Bouwwerk). Gedurende de bouw en bij oplevering wordt in opdracht van de opdrachtgever een integrale (eind)controle uitgevoerd naar de brandveiligheidsvoorzieningen conform het KIWA opnamerapport BRL-K21016 door een KIWA gecertificeerd BGB opnamebedrijf. Het is aan alle partijen in het bouwproces om te voldoen aan de voor hen van toepassing zijnde opnamepunten. Afname van het gebouw kan pas plaatsvinden als een positief oordeel door het BGB opnamebedrijf wordt afgegeven t.b.v. het afgeven van een keurmerk voor de betreffende opnamepunten.

Bron: Tenderned 20 mei 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/195882

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *