Schoonmaakonderhoud – Etty Hillesum Lyceum Deventer – Aanbestedingsnieuws

Schoonmaakonderhoud – Etty Hillesum Lyceum Deventer

Illustratie: Pixabay.com

In de huidige situatie heeft het Etty Hillesum Lyceum een overeenkomst met Atalian B.V. en deze overeenkomst loopt tot en met 31 december 2022. De nieuwe overeenkomst moet per 1 januari 2023 ingaan. Tijdens de looptijd van het contract zal er een nieuw gebouw toegevoegd worden en twee oude gebouwen verdwijnen. Ook tijdelijke huisvesting Boerhaave zal waarschijnlijk gedurende de looptijd ook niet meer in gebruik zijn. De opdrachtnemer dient dus rekening te houden met een aantal wijzigingen in gebouwen en dus m2.

De opdracht betreft het uitvoeren van schoonmaakonderhoud, glasbewassing en specialistisch vloeronderhoud ten behoeve van onderstaande locaties:
Arkelstein 8 – 2.847 m2
Herman Boerhaavelaan 1  277 m2 (tijdelijk)
Herman Boerhaavelaan 1 – 8.083 m2
Lebuïnuslaan 1 – 9.040 m2
Ludgerstraat 1 – 11.489 m2Nieuwe locatie –  10.090 m2
Storminkstraat 1 – 9.225 m2
Zwaluwenburg 8 en 10 –  1.223 m2
Het Vlier 1 1.100 m2

Opdrachtgever heeft gedurende de volledige looptijd van de overeenkomst het recht om gebouwen dan wel gebouwdelen aan de overeenkomst, onder dezelfde condities als de oorspronkelijke gebouwen, toe te voegen of om gebouwen dan wel gebouwdelen kosteloos uit de overeenkomst te verwijderen. Aan het genoemde aantal m2 kunnen geen rechten worden ontleend.
Gedurende de looptijd van de opdracht behoudt het Etty Hillesum Lyceum zich het recht voor om de opdracht als volgt te wijzigen:
• Verwachte groei/afname gedurende de opdracht door nieuwbouw en afstoten oudbouw;
• Mogelijke grote wijzigingen in omvang qua vierkante meters vloeronderhoud, schoonmaak en glasbewassing

Het doel van de aanbesteding is te komen tot een overeenkomst met twee opdrachtnemers. Op deze overeenkomst zijn de Algemene Inkoopvoorwaarden (oktober 2018) van Stichting Carmelcollege van toepassing.
Met de inschrijver die een inschrijving heeft ingediend met de beste prijs-kwaliteitsverhouding wordt de overeenkomst gesloten. Met de inschrijver die als nummer twee in de rangorde is geëindigd, wordt dewaakvlamovereenkomst gesloten. De overeenkomst heeft een looptijd van zesendertig maanden met de mogelijkheid voor opdrachtgever(s) om eenzijdig tegen gelijkblijvende voorwaarden viermaal één jaar te verlengen. De verwachte ingangsdatum van de overeenkomst is 1 januari 2023 en de einddatum is op 31 december 2025. De duur van de waakvlamovereenkomst geldt gedurende de initiële periode van de overeenkomst van zesendertig maanden.

Er wordt een schouw georganiseerd. Deze vindt plaats op 23 augustus 2022. Iedere ondernemer heeft het recht deze schouw met maximaal twee personen bij te wonen. Aanmelden voor de schouw is mogelijk tot uiterlijk 22 augustus 2022, 12.00 uur via een bericht op Tenderned met als titel ‘aanmelding schouw’ en onder vermelding van de naam en functie van de aanwezige personen. Tijdens de schouw worden geen inlichtingen verstrekt. De ondernemers dienen daarvoor de schriftelijke vragenronden te benutten. Voor een detailplanning met locaties en bezoektijden raadpleegt u de aanbestedingsleidraad.

Bron: Tenderned zaterdag 16 juli 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/267506

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *