Regulier onderhoud hygiëne Vlietland en Valkenburgse Meer – Staatsbosbeheer – Aanbestedingsnieuws

Regulier onderhoud hygiëne Vlietland en Valkenburgse Meer – Staatsbosbeheer

Vlietland Foto: Google Streetview

De opdracht betreft het regulier onderhoud hygiëne. Het uit te voeren werk is gelegen in de provinciale recreatiegebieden in de volgende deelgebieden, gemeenten, en waterschappen:
Valkenburgse Meer Katwijk Hoogheemraadschap van Rijnland
Vlietland Leidschendam-Voorburg Hoogheemraadschap van Rijnland

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
– Verzamelen en afvoeren zwerfafval;
– Aanbrengen en verwijderen afvalbakken;
– Ledigen afvalbakken;
– Schoonmaken/schilderen/vervangen afvalbakken;
– Schoonmaken/schilderen/vervangen meubilair;
– Schoonmaken toiletgebouwen;
– Schoonmaken bebording en afzettingen;
– Schoonmaken steigers en vlonders

Opdrachtgever wenst de uit deze opdracht voortvloeiende werkzaamheden aan één inschrijver te gunnen. Het gunningscriterium is de laagste prijs. Hierbij wordt uitgegaan van de totale prijs zoals vermeld op het inschrijvingsbiljet. De totale prijs dient vast te zijn en alle werkzaamheden van inschrijver te omvatten tijdens de werkzaamheden. Voorts dient de prijs inclusief alle kosten te zijn voor ontwikkeling, arbeid, materialen, onderhoud, transport, reizen, verblijf, verzekering, belasting (met uitzondering van BTW). De looptijd van het bestek is van 01 januari 2023 t/m 31 december 2023.  De opdrachtgever behoud zich het recht voor de overeenkomst te verlengen met drie  keer één jaar. Bij verlenging vind indexering plaats op basis van de door de Raadcommissie Risicoregeling GWW vastgestelde cijfers, uitgegeven in september van het voorgaande jaar.

Aanwijzingen ter plaatse, als bedoeld in artikel 2.22.4 van het ARW 2016, worden niet gegeven. De aannemer dient zich op de hoogte te stellen van de plaatselijke omstandigheden, zoals de ligging van de locatie ten opzichte van de omgeving en alle noodzakelijke gegevens die van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de werkzaamheden.

Bron: Tenderned zondag 23 oktober 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/276925

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *