Regulier onderhoud gras en water Recreatieschap Voorne-Putten – Aanbestedingsnieuws

Regulier onderhoud gras en water Recreatieschap Voorne-Putten

Foto: ©Recreatieschap Voorne-Putten

In het Recreatieschap Voorne-Putten werken de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard en Westvoorne samen. Ze behartigen de belangen van natuur, landschap en openluchtrecreatie. Het recreatieschap is opgericht vanuit de Wet gemeenschappelijke Regelingen.

Het uit te voeren werk is gelegen in het Recreatieschap Voorne-Putten deelgebieden Bernisse, Brielse Meer, Oostvoornse Meer, Noordzeestrand, Uitwaayer en Haringvliet in de gemeenten Nissewaard, Brielle, Rotterdam en Westvoorne. Het gebied is gelegen in het beheersgebied van het waterschap Hollandse Delta. Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

  • Onderhoud aan beplanting (waaronder afzetten van hakhout);
  • Maaien gras;
  • Maaien ruigte;
  • Onderhoud watergangen;
  • Onderhoud greppels;
  • Onderhoud duikers;
  • Vervangen terreinmeubilair;
  • Onkruidvrij maken verhardingen;
  • Onderhoud stranden;
  • en overige onderhoudswerkzaamheden.

De looptijd van het bestek is van 01 januari 2021 t/m 31 december 2021.  De grondslag van het gebied is: klei-/veengrond en zand.
Staatsbosbeheer peilt jaarlijks de beschikbare soorteninformatie in de NDFF en levert informatie aan de aannemer indien er nieuwe vaste rust- en verblijfsplaatsen gesignaleerd zijn.

Binnen het werkterrein zijn randvoorwaarden ten aanzien van de inzet materieel en/of gebruik van het terrein. Het maximaal toegestane totaalgewicht incl. lading op de voet- en fietspaden in de gebieden is 10 ton en max 5 ton per as. De breedte van de in te zetten werktuigen mag niet groter zijn dan de breedte van de paden en rijstroken waarover wordt gereden. De voet- en fietspaden hebben een minimale breedte van 1,0 meter en een maximale breedte van 3,0 meter. De bruggen hebben een maximale doorvaarhoogte van 3,50 meter. De bruggen mogen een maximale belasting hebben van 5 ton. Geen opslag materieel en materiaal, behalve na schriftelijke goedkeuring directie. De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van de werkzaamheden mag op grasvelden, bermen, paden e.d. ten hoogste 30 mm bedragen en in de bos-/beplantingsvakken ten hoogste 100 mm.

Bron: Tenderned 27 november 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/212841

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *