Marktconsultatie verlichting gebouwen Stichting Saxion – Aanbestedingsnieuws

Marktconsultatie verlichting gebouwen Stichting Saxion

Foto: Pixabay.com

Het betreft hier een openbare marktconsultatie ten behoeve van de voorbereidingen op een mogelijke (Europese) aanbesteding voor de verlichting binnen de locaties van Saxion. Saxion is een hogeschool voor het hoger beroepsonderwijs. In Apeldoorn, Deventer en Enschede studeren ruim 26.000 studenten. Saxion biedt zeer uiteenlopende opleidingen en een groot aantal bijzondere afstudeerrichtingen of specialisaties, zowel nationaal als internationaal. In samenwerking met bedrijven en instellingen wordt door onze kenniscentra en lectoraten toegepast onderzoek gedaan. 

Een van de mogelijkheden die Saxion overweegt, betreft een overgang van “reguliere” verlichting naar Ledverlichting/Light as a Service (hierna: LaaS). Saxion ziet LaaS (of gelijkwaardig) vooralsnog als een concept waarbij zij licht inkoopt door iedere maand een vast bedrag aan servicekosten te betalen. Deze servicekosten dekken de investering en het onderhoud gedurende de contractduur. Aanvullend op de verlichting ziet Saxion LaaS ook als een middel om data te verzamelen. Om de juiste keuzes te maken met betrekking tot onder ander de gewenste specificaties en de te volgen aanbestedingsprocedure tracht Saxion middels deze marktconsultatie meer informatie te verkrijgen. Om geïnteresseerden een beeld te geven, zijn hieronder de cijfers van Saxion locatie Epy Drost te Enschede weergegeven. Epy Drost is één van de vijf locaties van Saxion die over moet naar ledverlichting. Deze locatie is ongeveer 4 keer kleiner dan onze locatie aan de Handelskade te Deventer. Naast het aantal en de soorten lampen worden hieronder ook de kosten per KwH (inclusief vastrecht, transportkosten, belastingen en accijnzen) en de voorschakeling inzichtelijk gemaakt.
Binnen de locatie Epy Drost zijn de volgende type ruimten aanwezig;

  • Verkeersruimten;
  • Praktijkruimten;
  • Theorielokalen;
  • Kantoorruimten.

Saxion maakt op dit moment nog geen gebruik van LED verlichting en sensoren, maar van PLC en TL Lampen. Het licht dient handmatig in- en uit te worden geschakeld. Op de gangen wordt er gebruik gemaakt van ‘PLC downlights’ en in de lokalen en kantoren hangt TL verlichting.
Totaal aantal lampen Epy Drost 1768, Hoogfrequent 1747, Laagfrequent 21. Op dit moment brandt gemiddeld 30% van alle verlichting gemiddeld 14 uur per dag (voornamelijk verkeersruimten), de overige 70% brandt 7 uur per dag. Geïnteresseerden kunnen, voor deze marktconsultatie, ervan uitgaan dat verkeersruimtes 51 weken per jaar in gebruik zijn. De overige ruimtes zijn gemiddeld 40 weken per
jaar in gebruik. De kosten (incl. toeslagen, transportkosten, vastrecht etc.) voor locatie Epy Drost van Saxion zijn bij benadering:
€0,1353 per Kwh. Op dit moment wordt de verlichting door Saxion zelf ingekocht en vervangen. De huismeesters zijn op dit moment
verantwoordelijk voor dit proces. Bij complexe defecten wordt de externe onderhoudspartij van Saxion ingeschakeld.

Saxion is op zoek naar informatie over de ontwikkelingen in de markt, het toetsen van reële mogelijkheden en de haalbaarheid van deze mogelijkheden, voor zowel Saxion als potentiële inschrijvers. Daarnaast geeft Saxion geïnteresseerden de mogelijkheid hun visie te geven op onderhavig vraagstuk Na schriftelijke aanmelding wenst Saxion met maximaal vier leveranciers uit deze markt(en) een nadere toelichting
te houden op basis van de gegeven antwoorden op het schriftelijk deel van deze marktconsultatie. Beoogd is deze gesprekken te houden op 28 januari 2021 tussen 9.30 en 17.00 uur. Een genodigde wordt verzocht om met niet meer dan twee personen aanwezig te zijn.
Verwacht wordt dat de beschikbare tijd per presentatie als volgt wordt ingedeeld:

  • 10 minuten introductie en bedrijfspresentatie
  • 60 minuten gesprek op basis van de gegeven antwoord middels een presentatie
  • 5 minuten afsluiting

Afhankelijk van de situatie rondom het coronavirus vindt deze bijeenkomst plaats bij Saxion locatie Enschede of online via MS Teams. Saxion wil bij deze benadrukken dat deelname aan de openbare marktconsultatie geheel vrijblijvend is. Geïnteresseerden wordt gevraagd de  informatie volgens de formats, zoals in de bijlagen bij deze marktconsultatie opgenomen, aan te leveren:  Bijlage 1. Bedrijfsinformatie en Bijlage 2. Beantwoording vragen.

Bron: Tenderned 27 november 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/212846

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *