Regiotaxi ’s-Hertogenbosch, Vught, Boxtel, Sint-Michielsgestel en Heusden – Aanbestedingsnieuws

Regiotaxi ’s-Hertogenbosch, Vught, Boxtel, Sint-Michielsgestel en Heusden

©BBP 2017

In Noord-Brabant werken de provincie Noord-Brabant en de gemeenten ’s-Hertogenbosch, Sint-Michielsgestel, Heusden, Vught en Boxtel samen ten aanzien van de regiotaxi. Dit op basis van een samenwerkingsovereenkomst. Hierbij draagt de Provincie zorg voor een openbaar aanbod voor iedere persoon die van die van deze voorziening gebruik wil en kan maken. De gemeenten bekostigen het vervoer van personen met een vervoersvoorziening op basis van de Wmo. Sinds januari 2015 heeft de opdrachtgever één contract met een marktpartij voor de uitvoering van de regiotaxi. Naast het rijden van de ritten is deze leverancier ook verantwoordelijk voor het regisseren van de dienstverlening (regierol). Dat houdt in dat zij ook onder andere de ritreservering, ritplanning en de klachtenafhandeling voor hun rekening nemen. Dit contract liep tot 1 januari 2023. Voor de periode 1 januari 2023 t/m 31 december 2023 is een nieuw contract aangegaan met dezelfde leverancier. De opdrachtgever is van plan het contract Regiotaxi ’s-Hertogenbosch opnieuw aan één marktpartij te gunnen. De af te sluiten overeenkomst gaat in op 1 januari 2024 en eindigt op 31 december 2028. Het contract kent verlengingsopties van driemaal een verlenging van twaalf maanden.

De uitvoering van het CVV vindt plaats op basis van de geldende verordening(en) en beleidsregels op het gebied van de door opdrachtgever aangewezen doelgroepen, waaronder het Wmo-vervoer. Op de uitvoering van het vervoer is de Wet Personenvervoer 2000 inclusief aanvullende besluiten, van toepassing. De opdrachtgever behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om het vervoergebied uit te breiden of te beperken, en om doelgroepen toe te voegen dan wel uit te sluiten. Plaats van uitvoering betreft de Regio ‘s-Hertogenbosch. In het gebied Oost-Brabant start op 13 december 2026 de nieuwe ov-concessie. De provincie Noord-Brabant begint binnenkort met de voorbereidingen voor deze aanbesteding. De KCV-regio ’s-Hertogenbosch valt binnen dit concessiegebied. Gelijk met de start van de ov-concessie, start de opdrachtgever c.q. de provincie met het nieuwe flexvervoer, te weten de hub- en de haltetaxi. De huidige OV-regiotaxi en de knooppunttaxi komen dan tegelijk te vervallen. De inschrijver moet in zijn aanbieding deze verandering meenemen.

De overeenkomst gaat in op 1 januari 2024 en eindigt op 31 december 2028. Na het verstrijken van de looptijd kan de overeenkomst optioneel eenzijdig door de opdrachtgever worden verlengd met driemaal twaalf maanden. De
beoordeling van de inschrijving vindt plaats op basis van beste prijs-kwaliteitsverhouding. Het betreft hier een openbare procedure.

Bron: Tenderned donderdag 13 april 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/294445

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 14 april 2023

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *