Integratieplatform Stichting ROC Aventus – Aanbestedingsnieuws

Integratieplatform Stichting ROC Aventus

Aventus is onderwijsaanbieder in de Stedendriehoek voor middelbaar beroepsonderwijs en educatie voor volwassenen. Vanuit de locaties in Apeldoorn, Deventer en Zutphen verzorgt Aventus zo’n tweehonderd mbo-opleidingen en volwasseneducatie, inclusief VAVO. Aventus heeft ca. 11.500 studenten en cursisten en 1.200 medewerkers.

Aventus gebruikt Oracle Fusion Middleware als integratieplatform tussen de verschillende systemen. Deze Enterprise Service Bus (ESB) is gebouwd op een Oracle ‘on-premise’ oplossing. De Oracle Fusion Middleware omgeving ontvangt zestien verschillende soorten berichten (services) van zeven bronsystemen. Hiervoor zijn veertig triggers naar twaalf  afnemende systemen (adapters) ontwikkeld. Het updaten van de Oracle omgeving, de monitoring van de Oracle omgeving en het ontwikkelen van de koppelingen is bij een externe leverancier belegd. Het functioneel beheer en de controle van het
berichtenverkeer is, net als het updaten van de Windows Servers, belegd bij Aventus. De Oracle licenties lopen af op 31 mei 2024 en kunnen niet worden verlengd. Daarom wil aanbesteder in 2024 volledig over zijn naar een nieuw integratieplatform.

De gezochte samenwerkingspartner dient een integratieplatform te leveren dat gebaseerd is op het iPaas-principe en dient de bestaande integraties op dit integratieplatform over te zetten. Na implementatie dient de partner managed services te verlenen op het integratieplatform, waarbij we de inhoudelijke (technische) invulling zo veel mogelijk willen overlaten aan de opdrachtnemer. Ook verwachten we van onze samenwerkingspartner dat deze – indien en voor zover gewenst – nieuwe
koppelingen en/of integraties ontwikkelt dan wel ons en/of een door ons ingehuurde derde ondersteunt bij de ontwikkeling van de koppelingen en/of integraties. Na implementatie dient de partner eveneens op deze koppelingen en/of integraties managed services te verlenen. Daarnaast verwachten we van onze partner dat hij proactief meedenkt en adviseert omtrent:
• door ons te maken implementatiekeuzes;
• de kwaliteit van koppelingen die door ons zelf en/of door derden zijn ontwikkeld;
• verbeteringen, vernieuwingen en de toekomstige ontwikkelingen. In dit kader kan onder andere gedacht worden aan advisering over (strategische) diensten die kunnen worden ingezet om de gegevensuitwisselingen tussen verschillende informatiesystemen mogelijk te maken, de te nemen maatregelen op het gebied van hardware/virtualisatie, beveiliging en
netwerkconfiguratie ten behoeve van het integratieplatform, de standaardisering binnen het onderwijs door middel van de Open Onderwijs API, etc.

Om de komende jaren te kunnen voorzien in voormelde behoefte is Aventus voornemens een overeenkomst te sluiten met één opdrachtnemer. De contractduur bedraagt drie jaar en kan door Aventus met driemaal één jaar worden verlengd. Aanbesteder volgt met deze aanbesteding de openbare procedure. . Aanbestedende dienst is van plan de opdracht te gunnen aan de inschrijver met de met de vanuit het oogpunt van opdrachtgever economisch meest voordelige inschrijving (EMVI) op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned donderdag 13 april 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/294582

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 14 april 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *