Marktconsultatie levering van afvalbakken gemeente Utrecht. – Aanbestedingsnieuws

Marktconsultatie levering van afvalbakken gemeente Utrecht.

Helaas zijn er zo vroeg in het jaar nauwelijks aanbestedingen, wel zijn er nog geldige marktconsultaties uit het eind van 2021 waaraan wij nog geen aandacht hebben besteed. Een ervan is de consultatie van afvalbakken voor de stad Utrecht. De gemeente Utrecht wil uiterlijk in juni 2022 een overeenkomst met één partij afsluiten voor de levering van afvalbakken binnen de Utrechtse gemeentegrenzen. De maand januari wil de gemeente benutten om informatie in te winnen over de markt, om zo de meest ideale oplossing aan te besteden. De gemeente overweegt voor de aanbesteding ‘Afvalbakken’ twee opties:
A. Een bestek met technische eisen in de markt zetten, op basis waarvan Inschrijvers een eigen
ontwerp voor een afvalbak kunnen aanbieden;
B. De productie van een door de gemeente ontworpen afvalbak aanbesteden.

Zowel het ontwerp dat de gemeente zal ontwikkelen als het eventuele ontwerp van inschrijver zal voldoen aan de volgende voorwaarden:
Bestaande beugel is 1e uitgangspunt (zie tekening). De nog nader te bepalen vormgeving van een prullenbak moet passend zijn binnen de huidige ophangbeugel om kapitaalvernietiging te beperken.
De bak dient in een ca 60-40 verhouding uit twee schaaldelen (verticale deling) bestaan die middels scharnieren met elkaar verbonden zijn
De inworp dient een zogenaamde voorinworp te zijn om Arbo-technische redenen
De buitenschaal van de prullenbak is qua afmeting geschikt voor een binnenbak van aluminium met inhouden van netto 100 en 125 liter.

De bakken dienen apart van elkaar gezien te worden. 

Met deze marktconsultatie wil de gemeente de haalbaarheid van beide oplossingen onderzoeken. Met de verkregen informatie hoopt de gemeente tijdens de aanbesteding een keuze te kunnen voor de meest haalbare oplossing, waarbij de kennis en expertise om de oplossing te realiseren maximaal wordt benut. Uw antwoorden verschaffen Utrecht het inzicht om de markt op de juiste manier te benaderen om in de behoefte te kunnen voorzien. Zo voorkomt de gemeente dat er in een later stadium een aanbesteding wordt gepubliceerd waarin eisen worden gesteld waar de markt niet of in mindere mate aan kan voldoen.

De gemeente verkrijgt graag inzicht in de volgende vragen. U mag de vragen beantwoorden in een eigen format en uploaden in TenderNed vóór vrijdag 28 januari 2022.
1) Zou u een inschrijving op een aanbesteding met Optie A overwegen, waarbij u op basis van de door de gemeente opgestelde technische eisen/bestek een ontwerp voor een afvalbak indient (waarvan de minimale voorwaarden geschetst zijn), dan wel een bestaand ontwerp aanpast?
2) Zou u een inschrijving op een aanbesteding met Optie B overwegen, waarbij de gemeente een ontwerp in de markt zet en de i inschrijver de productie verzorgt? Zo niet, waarom niet? Zijn er voorwaarden denkbaar op basis waarvan deze optie wel interessant zou zijn?
3) Kunt u aangeven buiten Optie A of B welke factoren voor u nog meer van belang zijn in het bepalen om wel of niet in te schrijven op de aanbesteding afvalbakken van de gemeente Utrecht? Wanneer is het interessant voor u en wanneer haakt u af? Welke zaken zijn voor u belangrijk om terug te lezen in de aanbestedingsstukken?
4) Zijn er andere zaken die u de gemeente Utrecht mee wil geven in het voortraject van deze aanbesteding?

De marktconsultatie zal door middel van een schriftelijke inventarisatie worden uitgevoerd. Indien de gemeente naar aanleiding van uw antwoorden op de gestelde vragen prijs stelt op een toelichtingsgesprek, dan ontvang u hiervoor een separate uitnodiging via TenderNed. Als deelnemende partij kunt u vragen stellen en/of opmerkingen maken over de
marktconsultatiedocumenten. Vragen kunnen gesteld worden via TenderNed. Vragen die op andere wijze worden ingediend, worden niet beantwoord. Gestelde vragen en de antwoorden daarop worden geanonimiseerd aan alle geregistreerde
deelnemende partijen beschikbaar gesteld, middels de publicatie van een Nota van Inlichtingen. Deze Nota van Inlichtingen stelt de gemeente ter beschikking via TenderNed en maakt vanaf het moment van publicatie deel uit van de marktconsultatiedocumenten. De gemeente garandeert niet dat vragen die worden gesteld nadat de Nota van Inlichtingen is
gegenereerd worden beantwoord.

Bron: Tenderned vrijdag 31 december 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/248413

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *