Redvoertuigen Veiligheidsregio Utrecht – Aanbestedingsnieuws

Redvoertuigen Veiligheidsregio Utrecht

©Brandweer 2020

De belangrijkste reden dat de VRU (Veiligheidsregio Utrecht) een Europese aanbestedingsprocedure in de markt plaatst voor redvoertuigen, is dat de huidige redvoertuigen aan vervanging toe zijn en daarnaast het verbeteren van de repressieve processen ( het daadwerkelijk blussen etc) en efficiencydoelen te bereiken. Daarnaast zijn er nieuwe inzichten en innovaties op het gebied van functionele eisen, varianten van redvoertuigen en bepakking.  De uitwisseling van voertuigen,eenduidig onderhoud en vereenvoudiging van de opleidingen zijn krachtige uitgangspunten
voor de aanbestedingsprocedure.
 De VRU is niet over één nacht ijs gegaan bij het “dichten”van de uitvraag. Bijna 2 jaar lang zijn stuurgroepen, projectgroepen, deelprojectgroepen en klankbordgroepen aan het werk geweest om een organisatiebreed gedragen Programma van Eisen samen te stellen.

In deelproject 1 “functionele eisen” is de “wat” vraag gesteld (wat moet een redvoertuig kunnen) en niet “hoe moet een redvoertuig dat kunnen”. Diverse onderwerpen zijn meegenomen in dit deelproject; redfuncties, scenario’s, inzettechnieken, prestatie-eisen, fysieke leefomgeving. De deelprojectgroep heeft aanbevelingen gedaan over; redding, blussing, gebiedskenmerken, hulpverlening, assistentie ambulance, zicht op het incident specialisme en overige zaken.

VRU heeft in deelproject 2 “Varianten” diverse marktconsultaties uitgevoerd. Onderwerpen die onderdeel hiervan hebben uitgemaakt zijn bijvoorbeeld; rijeigenschappen diversen merken chassis, stempeldrukken en debiet metingen, vluchtdiagrammen en diverse technische bestaande mogelijkheden. De bevindingen uit de marktconsultaties zijn verwerkt in de rapportage.

Deelproject 3 “bepakking” De bepakking op de huidige redvoertuigen bestaat nu uit de landelijke standaard bepakkingslijst BZK aangevuld met de optielijst en de zogenaamde ‘post specifieke materialen’. Gezien de gekozen varianten in deelproject 2, was de noodzaak er om de huidige bepakking te herzien. Als uitgangspunt is genomen de branchevoorschrift standaardbepakking voor brandweervoertuigen. De optielijst en post specifieke materialen zijn één voor één doorgenomen om de noodzaak en efficiëntie te bepalen. Ook is er gekeken naar innovaties en andere oplossingen van materialen. Waar nodig zijn materialen toegevoegd of verwijderd.

Alle keuzes die in deze deelprojecten zijn gemaakt, zijn verwerkt in de technische en functionele eisen zoals die zijn opgenomen in het Programma van Eisen.

De opdracht in deze aanbesteding betreft de levering van redvoertuigen, alsmede het verrichten van aanverwante diensten. Twee typen
redvoertuigen zijn het voorwerp in de opdracht; redvoertuigen 32 meter en optioneel redvoertuigen 42 meter.
Naast de in het  Beschrijvend Document opgenomen eisen en voorwaarden, zijn ook eisen in het Programma van Eisen beschreven. In Standaardformulier K zijn optionele functionaliteiten voor de redvoertuigen beschreven. Dat zijn functionaliteiten die de opdrachtnemer moet kunnen leveren, indien de opdrachtgever dat wenst, doch die geen deel uitmaken van de standaarduitrusting van de redvoertuigen. Voor zover de opdracht de levering van redvoertuigen betreft, gaat het om de levering van 12 redvoertuigen van 32 meter, in de periode 2022 – 2023 en afhankelijk van ontwikkelingen binnen de VRU nog eens drie 32 meter redvoertuigen en drie 42 meter voertuigen. De zes voertuigen kunnen gedurende de gehele looptijd worden afgenomen. 

De overeenkomst heeft een initiële looptijd van vier jaar, met een verlengingsmogelijkheid (eenzijdig door opdrachtgever) van maximaal vier maal één jaar. De initiële looptijd van de overeenkomst eindigt van rechtswege na vier jaar. De maximale looptijd van de overeenkomst, inclusief de verlengingsmogelijkheden, is dus acht jaar. 

AN: Natuurlijk lopen de bedrijfskundige rillingen je over de rug bij de kreet stuurgroep, taakgroep, projectgroep, kerngebruikers, klankbordgroepen. Een doorgaans tijdvretend en meestal ineffectief veranderproces. Maar hier heeft het een aanbesteding opgeleverd en een programma van eisen, dus effectief, want het doel is bereikt. Bovendien heeft de VRU een streepje voor waar het gaat om inzicht in wat er kan gebeuren en hoe dat dan op te lossen, denkt u hierbij maar aan die arme glazenwassers die in een kapot glazenwassersbakje tegen de gevel van een Haags ministerie zaten geplakt, onbereikbaar voor Haagse hoogwerkers. Toen heeft de VRU met abseilende redders kunnen doen wat voor Haaglanden niet haalbaar was.

Bron: Tenderned 29 oktober 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/210061

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *