Redgereedschap VRBZO – Aanbestedingsnieuws

Redgereedschap VRBZO

Hydraulische schaar Brandweer Haaglanden
©Brandweer 2020

De aanbestedende dienst van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) is op zoek naar een opdrachtnemer die accu aangedreven redgereedschap voor TS-en conform de aanbestedingsdocumenten kan leveren inclusief bijbehorende opleiding en onderhoud gedurende 10 jaar. Daarnaast wordt optioneel redgereedschap (accu-aangedreven en/of hydraulisch) uitgevraagd voor HV-voertuigen. Op dit moment is de configuratie, samenstelling en hoeveelheid nog niet duidelijk die we voor deze voertuigen moeten gaan aanschaffen, maar er is voor gekozen om deze nu optioneel mee te nemen omdat wanneer gereedschap op de TS en op de HV dezelfde bediening heeft, dit voor opdrachtgever veel voordelen biedt voor de gebruikers (opleiding en praktijk). Daarnaast biedt dit voordeel het onderhoud en maakt dit mogelijk dat materieel uitwisselbaar is.

De looptijd van de overeenkomst gaat in op 1 januari 2023. De overeenkomst wordt aangegaan voor een initiële duur van drie jaar met een mogelijkheid om zeven keer met één jaar te verlengen. Na de initiële looptijd wordt jaarlijks bepaald of Brabant Zuidoost  de overeenkomst verlengt ten aanzien van de aanschaf van redgereedschap en dan enkel TS redgereedschap of tevens de optie voor HV-redgereedschap. Het onderhoud voor het redgereedschap vangt aan 1 januari 2023 en is jaarlijks met één jaar te verlengen, onafhankelijk van verlenging/ beëindiging overeenkomst met betrekking tot de aanschaf.

De initiële omvang van de opdracht is naar verwachting vierenvijftig sets redgereedschap voor de TS, en optioneel maximaal vijf sets redgereedschap voor de HV. Gedurende de looptijd van de overeenkomst is het mogelijk om redgereedschap, per stuk en/of per set, bij te kopen hetzij ter aanvulling, hetzij ter vervanging. De verwachting is dat dit circa twintig  stuks redgereedschap gedurende de looptijd van de overeenkomst zullen zijn. De genoemde aantallen zijn indicaties / schattingen waar de inschrijver geen rechten aan kan ontlenen.

Om ervoor te zorgen dat de financiële aanbieding binnen het beschikbare budget blijft is in de aanbesteding een zogenaamd plafondbedrag opgenomen. Dit plafondbedrag geeft de financiële grens van de opdrachtgever aan. Het plafondbedrag per set
redgereedschap voor een TS bedraagt : €17.500,- . Dit is inclusief onderhoud en opleiding. Voor de nu gedefinieerde set redgereedschap voor een HV geldt voor de beoordeling een plafondprijs van €29.500,-. Bij inschrijving vraagt de aanbestedende dienst om een actuele prijslijst van uw complete lijn hydraulische en accu aangedreven redgereedschap incl. accessoires, waarmee opdrachtgever bij benadering een minimaal kortingspercentage berekent aan de hand van het verschil in prijs van artikelen in de aangeboden TS en HV set ten opzicht van de prijs in de prijslijst. Dit dient dan samen als basis voor de prijsafspraken/ onderhandelingen wanneer bekend wordt wat de eisen en wensen voor het redgereedschap van de HV
worden.

De huidige in gebruik zijnde redgereedschappen op de TS kunnen worden ingeruild bij de opdrachtnemer, mits hiervoor een acceptabele inruilprijs wordt aangeboden. De VRBZO behoudt zich nadrukkelijk het recht voor de materialen zelf te verkopen. De inruil dient als optie per stuk te worden geoffreerd op het inschrijfbiljet.

Voor de aanbesteding van de opdracht hanteert de aanbestedende dienst de Europese openbare aanbestedingsprocedure. Alle inschrijvingen die niet zijn uitgesloten van de aanbestedingsprocedure en die door de aanbestedende dienst geldig zijn bevonden, worden beoordeeld aan de hand van het gunningscriterium: de economisch meest voordelige inschrijving op
basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned zondag 24 juli 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/268262

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *