Ontwerp, aanleg en onderhoud speelvoorzieningen – gemeente Ede – Aanbestedingsnieuws

Ontwerp, aanleg en onderhoud speelvoorzieningen – gemeente Ede

Foto: Pixabay

De gemeente Ede beheert momenteel in de openbare ruimte tweehonderdveertig  speel- en sportplekken met daarop
dertienhonderdveertig  toestellen en bijpassende speel- en valondergronden. Dit areaal moet onderhouden, vervangen
of heringericht worden. Ook worden regelmatig geheel nieuwe plekken ontworpen en aangelegd vanuit in- of uitbreidingsprojecten. De opdracht in deze aanbesteding is onderverdeeld in een tweetal percelen.

Perceel 1:  Het leveren, aanbrengen, (her-)(ver-)plaatsen en vervangen van sport-, speel- en valondergronden
en sport- en speeltoestellen
Perceel 2:  Het ontwerpen van speel- en sportplekken, Het begeleiden van burgerparticipatie

Per perceel wordt een (raam)overeenkomst afgesloten met maximaal vijf opdrachtnemers per perceel. De opdrachtgever wil een overeenkomst aangaan voor de duur van twee jaar met verlengingsmogelijkheden van tweemaal één jaar. De verdeling van de nadere opdrachten zijn opgenomen in de Projectscope en Programma van Eisen.

Voor perceel 1 geldt dat de vijf  hoogstgeplaatste inschrijvingen in de definitieve rangorde, die voldoen aan alle gestelde eisen en criteria, de Economisch Meest Voordelige Inschrijvingen op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding zijn en voor gunning van de opdracht in aanmerking komen.
Voor perceel 2 geldt hetzelfde.

Bron: Tenderned zondag 24 juli 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/268255

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *