ICT-hardware en ICT-componenten Stg. Voortgezet Onderwijs Lelystad – Aanbestedingsnieuws

ICT-hardware en ICT-componenten Stg. Voortgezet Onderwijs Lelystad

Illustratie: pixabay.com

Deze aanbesteding heeft betrekking op de aanbesteding voor het contracteren van drie leveranciers voor de levering van ICT-hardware en ICT-componenten in één perceel. Aanbestedende dienst wenst dit doel te realiseren door middel van een Europese aanbesteding volgens een openbare procedure, waar de ‘inschrijving met de laagste prijs’ het uitgangspunt is. Deze
aanbesteding zal moeten leiden tot uniforme dienstverlening, prijsstelling en voorwaarden voor de aanbestedende dienst. Het doel is om voor de aanbestedende dienst de ICT-hardware en ICT-componenten aan te schaffen. Met deze aanbesteding wenst de aanbestedende dienst inschrijvers te contracteren die in staat zijn conform de eisen die in de aanbestedingsdocumenten zijn vermeld te kunnen leveren. Een inschrijving die betrekking heeft op onderdelen van de gevraagde opdracht wordt niet in behandeling genomen.

Het doel is om drie raamovereenkomsten af te sluiten met een initiële looptijd van twaalf  maanden en een verlenging daarna van driemaal  twaalf maanden. Het huren van laptops en devices voor leerlingen valt buiten de scope van deze aanbesteding.
Er is gekozen voor raamovereenkomsten omdat de omvang, exacte aard en frequentie van de onder de raamovereenkomst uit te voeren opdrachten vooraf niet zijn vast te leggen of zijn te voorzien.

De inschrijvers kunnen in ieder geval de volgende A-merken leveren:
ICT-hardware voor werkplekken: – DELL
Netwerkapparatuur / ICT-Componenten: – Cisco
Aanbestedende dienst vraagt in deze aanbesteding expliciet een aantal merken uit. De aanbestedende dienst is van mening dat de gevraagde merken door zeer veel wederverkopers geleverd kunnen worden, waardoor er meer dan voldoende marktwerking is. De werkprocessen van aanbestedende dienst zijn dusdanig afgestemd op de verschillende type hardware dat een wijziging hierin verstrekkende gevolgen heeft voor het primaire proces.

Voor opdrachten (nadere bestellingen) tot €10.000,- exclusief BTW geldt dat de inschrijver met de laagste inschrijving  de opdracht krijgt door middel van reguliere bestellingen. Als de gevraagde levertijd niet gehaald kan worden kan de opdrachtgever deze nadere bestelling onderbrengen bij de tweede in de rij en indien dan nog nodig bij de derde in de rij.

De omvang van levering zal afhangen van de ontwikkeling van de organisatie. Het aantal medewerkers bedraagt ongeveer 400.
De raming voor de komende achtenveertig maanden (na gunning) zal naar verwachting uitkomen op €470.000,- inclusief BTW.

Bron: Tenderned zondag 24 juli 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/268235

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *