Redgereedschap Brandweer Twente – Aanbestedingsnieuws

Redgereedschap Brandweer Twente

Hydraulische schaar Brandweer Haaglanden
©Brandweer 2020

De opdrachtgever in onderhavige aanbesteding is de Veiligheidsregio Twente; Veiligheidsregio Twente is een samenwerkingsverband van veertien gemeenten, gebaseerd op de Wet Gemeenschappelijke Regelingen en geeft uitvoering aan de taken en bevoegdheden van de Wet
Veiligheidsregio’s. De samenwerking betreft de gemeenten Almelo, Borne, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hellendoorn, Hengelo, Hof van Twente, Losser, Oldenzaal, Rijssen-Holten, Tubbergen, Twenterand en Wierden. Brandweer Twente is een integraal onderdeel van de VRT. Alle veertien Twentse gemeenten maken deel uit van Brandweer Twente.

Met deze aanbesteding beoogt opdrachtgever met één opdrachtnemer een overeenkomst af te sluiten voor:
A. het leveren van circa 28 sets* accu aangedreven Redgereedschap t.b.v. de tankautospuit (TS) , conform het PvE. Bij verlenging van de opdracht kunnen er totaal circa 40 sets geleverd worden.
*Een set bestaat uit:

  • 1 spreider incl. accu
  • 1 telescoopram incl. accu
  • 1 schaar incl. accu
  • 3 reserveaccu’s
  • 3 laders (230volt)

B. het leveren van minimaal één (1) onderhoudsstation, conform PvE.
C. Verzorgen van (her)opleidingen en (her)certificeringen van kerninstructeurs en
onderhoudsmonteurs in dienst van Opdrachtgever, conform PvE.
D. Optioneel het leveren van kleine gebruiksvoorwerpen, conform PvE.

Het redgereedschap wordt aangeschaft ter vervanging van het huidige redgereedschap in gebruik bij de brandweer. Momenteel heeft opdrachtgever diverse merken en typen, opdrachtgever wil hier in standaardiseren en uniformeren. Gunning van de opdracht zal plaatsvinden op basis van het gunningscriterium de “beste prijs-kwaliteitverhouding”.

Het doel van deze aanbesteding is om één overeenkomst te sluiten met één opdrachtnemer. De contractduur van de overeenkomst bedraagt vier jaar. Deze raamovereenkomst kan door opdrachtgever met zes maal één jaar worden verlengd.

De spreider in deze aanbesteding is er een met een spreidwijdte van minimaal 700 mm, aanvangskracht: 40KN en een maximaal gewicht van 22 kg inclusief accu). De schaar heeft een mesopening van minimaal 180 mm. De knipcapaciteit is minimaal 1J, 2K 3K 4K 5K. Het gewicht is maximaal 24 kg inclusief accu. De ram heeft een ingeschoven lengte van maximaal 630mm. De uitgeschoven lengte is minimaal 1300mm.
Qua kracht geldt voor de eerste plunjer minimaal 105KN. Tweede plunjer minimaal 59KN. De telescoopram dient uit één geheel te bestaan. Verlenging door middel van aanzetstukken is niet toegestaan. Het maximale gewicht is 22 kg, wederom inclusief accu.

Aldus het PvE, dat natuurlijk veel uitgebreider is dan wij hier weergeven en dat veel overeenkomsten vertoont met een eerder gepubliceerd PvE van de Veiligheidsregio Utrecht. Dat juichen wij van Aanbestedingsnieuws altijd van harte toe, steeds het wiel opnieuw uitvinden is ook weer zowat. Toch vinden we in beide een aantal opmerkelijke punten.

in puntje 39: Naast deze basisopleiding biedt u periodieke (bij)scholing/ training aan zodat de certificering geldig blijft.  Vervolgens in punt 52 wordt gesteld: Opdrachtnemer is verantwoordelijk dat de medewerkers van opdrachtgever gecertificeerd zijn en blijven voor het uitvoeren van het periodiek onderhoud. Punt 52 is dus een verzwaring van punt 39 waar alleen bijscholing/training moet worden aangeboden, terwijl volgens punt 52 dit door de opdrachtnemer moet worden afgedwongen bij de medewerkers. De vraag is of je dat van een opdrachtgever kunt verlangen.

puntje 24 Indien de accu’s of andere onderdelen doorontwikkeld worden dienen deze zonder meerprijs compatibel te zijn met de reeds geleverde accu aangedreven redgereedschappen. Maar we hadden al puntje 15: Opdrachtnemer biedt een nalever-garantie van minimaal vijftien (15) jaar op het aangeboden redgereedschap en alle onderdelen ingaande op de datum van aflevering.Nu gaat het bij 24 (in het hoofdstukje Accu’s en wagenladers) natuurlijk om de accu. Dat is voor de veel fabrikanten een inkoopartikel volgens specificatie van de fabrikantvan de accu, enkelen zullen de accu’s zelf produceren of volgens eigen specificatie aankopen. M.a.w. zij die de accu als commodity inkopen kunnen geen geldige inschrijving doen. Nu stelt één der mogelijke opdrachtnemers in zijn brochure als “unique selling point”dat ” Doordat … de accu zelf heeft laten ontwikkelen is deze samenstelling en software eigendom van … daardoor bepaalt … hoe lang deze accu’s leverbaar zijn en niet de accu fabrikant.”. Nou maar hopen dat er meer mogelijke inschrijvers zijn die dit statement hebben, anders kun je stellen dat er naar één leverancier is toegeschreven.

Bron: Tenderned 30 oktober 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/210147

 

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *