Theatermechanica World Forum Den Haag – Aanbestedingsnieuws

Theatermechanica World Forum Den Haag

PWA-zaal, optreden van Ella Fitzgerald op het North Sea Jazz Festival 1977

De gemeente Den Haag is eigenaar van het World Forum The Hague, kortweg ‘World Forum’ (nog steeds ook bekend onder de oude naam Congresgebouw).  Het World Forum is een groot multifunctioneel gebouw waar diverse soorten bijeenkomsten worden georganiseerd, zoals congressen, festivals, concerten, recepties, beurzen en persconferenties heeft het gebouw een eigen theaterzaal (Koning Willem Alexanderzaal) met bijna 2.200 stoelen. Hiermee heeft dit theater de grootste theaterzaal van Nederland. Het gebouw is gevestigd aan het Churchillplein 10 in het noorden van de wijk Zorgvliet in Den Haag. De theatermechanica van het World Forum voldoet niet meer aan de eisen. Diverse eisen zijn sinds 2008 geïntroduceerd en sinds mei 2020 zijn er nieuwe van kracht. De gemeente Den Haag is voornemens om de theatermechanica gedeeltelijk te vervangen en te renoveren. Doelstelling bij deze opdracht is binnen de gestelde kaders alle theatermechanica weer toekomstbestendig te maken, met veiligheid als belangrijkste uitgangspunt. Hierbij worden alle mechanische onderdelen die zeer waarschijnlijk aan de veiligheidseisen kunnen voldoen behouden. Daarvoor kan binnen de kaders van functionaliteit de prestatie van een trek of lier verlaagd worden (te denken aan 450 kg per trek, of 135 in plaats van 150 kg puntlast).

De scope van de aanbesteding betreft de theatermechanica van de Koning Willem Alexanderzaal in het World Forum.  De theatermechanica is onder te verdelen in bovenmachinerie en ondermachinerie. Er is sprake van een “gegroeide” installatie waarvan de oudste componenten uit 1968 stammen (maar liefst 52 jaar oud), de decortrekken uit 2004, inclusief hun besturing, en de laatste kettingtakels uit 2018. Hierdoor bestaat
de installatie uit meerdere systemen, ieder met een eigen noodstopvoorziening. Deze situatie voldoet niet aan de eisen.
Alle besturingsonderdelen en systemen van installaties moeten na de ingrepen voldoen aan de laatste norm, de EN 17206. Voor alle trekken in de besturing wordt een “Use Case” UC4 beoogt. Voor alle takels UC2 (BVG D8+ en continue gewichtsmeting, ingreep door besturing bij overbelasting) en voor de ondermachinerie (met uitzondering van de pianolift) UC-LSL6. Naast de levering, plaatsing en inbedrijfstelling van de theatermechanica is ook het onderhoud gedurende 10 jaar onderdeel van deze aanbesteding.

Doelstelling is om een veilige installatie te krijgen die voldoet aan de gestelde eisen en goedgekeurd wordt door het liftinstituut (certificaat), waarin zoveel als mogelijk sprake is van een integrale besturing en waarin zoveel mogelijk wensen worden vervuld. De veiligheid is geborgd in de gestelde eisen en normen. Daarnaast is het doel om een installatie te krijgen die eenvoudig, logisch en intuïtief bedienbaar is. Ook is het doel om de uitvoering van de opdracht zo goed als mogelijk in te passen in de geplande programmering van het World Forum, zodat deze zo min mogelijk hinder ondervindt van de werkzaamheden.

De opdracht wordt aanbesteed volgens de Europese openbare aanbestedingsprocedure, conform (hoofdstuk 2 van) het ARW 2016, voor zover de inschrijvingsleidraad niet van het ARW is afgeweken. Ter vaststelling van de economisch meest voordelige inschrijving wordt gehanteerd het gunningscriterium: “beste prijs-kwaliteitverhouding”.

Om de ondernemer meer inzicht te geven in de opdracht is er gelegenheid én de verplichting om de betreffende locatie te bezichtigen tijdens een individuele schouw. De schouw zal circa 1,5 uur per ondernemer in beslag nemen. Ondernemer is verplicht hieraan deel te nemen met minimaal 1 persoon en maximaal 2 personen. Ondernemer kan zich tot uiterlijk 17 november 2020, 9.00 uur aanmelden voor de schouw via de
berichtenmodule in TenderNed. De schouw zal plaatsvinden op uitnodiging op 19 en 20 november 2020 op nader te bepalen individuele tijden. Na aanmelding ontvangt de betreffende ondernemer een individuele uitnodiging voor deelname aan de schouw. De uitnodiging wordt uiterlijk woensdagochtend 18 november 2020 om 10.00 uur bekend gemaakt via de berichtenmodule in TenderNed. Deelname aan de schouw is voor elke ondernemer verplicht om in te schrijven op onderhavige aanbesteding. Wanneer ondernemer niet aan de schouw deelneemt wordt verondersteld dat er onvoldoende kennis is van de situatie om een inschrijving te kunnen doen. Inschrijvers die niet hebben deelgenomen aan de schouw worden dan ook niet beoordeeld en krijgen de opdracht niet gegund.Namens de aanbesteder zal de schouw begeleid worden door de heer Koch. Van de schouw wordt een individueel proces-verbaal opgemaakt. In dit proces-verbaal wordt minimaal opgenomen welke
personen bij de schouw aanwezig zijn geweest namens de betreffende ondernemer. Alle vragen naar aanleiding van de schouw dienen schriftelijk, te worden ingediend. Na de schouw en de vragenronde(n) wordt de situatie ter plekke als bekend verondersteld.

De opdracht voor de levering, plaatsing en inbedrijfstelling van de theatermechanica wordt, in voorkomend geval, gegund door de gemeente Den Haag. De opdracht voor het meerjarig onderhoud wordt, in voorkomend geval, gegund door GL Events. De gemeente Den Haag is aanbesteder van de onderhavige opdracht.

Bron: Tenderned 30 oktober 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/210193

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *