Recruitment applicatie stichting Carmelcollege – Aanbestedingsnieuws

Recruitment applicatie stichting Carmelcollege

Foto: pixabay.com

Ter voorbereiding op de beoogde Europese openbare aanbesteding ‘Recruitment applicatie’ heeft Stichting Carmelcollege besloten om een schriftelijke marktconsultatie te organiseren. Stichting Carmelcollege organiseert een marktconsultatie omdat zij de markt graag de gelegenheid wil bieden om adviezen, oplossingen en mogelijkheden aan te dragen met betrekking tot de toekomstige applicatie voor ondersteuning van het recruitmentproces.

Stichting Carmelcollege maakt op dit moment gebruik van de recruitment applicatie van Ubeeo. Deze applicatie is ongeveer acht jaar geleden door de stichting in gebruik genomen. De applicatie wordt zowel op het Bestuursbureau als op de instellingen ingezet. Er zijn ongeveer 300 gebruikers die van de applicatie gebruik maken. In verband met het aflopen van de huidige overeenkomst is het voor Stichting Carmelcollege noodzakelijk om een Europese aanbestedingsprocedure te organiseren.

Stichting Carmelcollege heeft te maken met een toenemende krapte op de arbeidsmarkt, voor zowel onderwijzend personeel als het onderwijsondersteunend personeel. De toekomstige applicatie moet Stichting Carmelcollege optimaal ondersteunen om, binnen de krapper wordende arbeidsmarkt, een dermate zorgvuldig en efficiënt  recruitmentproces te organiseren, zodat kandidaten al vroegtijdig worden verbonden aan de organisatie. Daarbij heeft Stichting Carmelcollege richting de toekomst de volgende aandachtspunten:
1. Stichting Carmelcollege wil op iedere school dezelfde werkwijze voor recruitment hanteren. Het proces moet gestandaardiseerd worden, maar de applicatie moet voldoende wendbaar/flexibel zijn om wijzigingen naar wens door te voeren.
2. Stichting Carmelcollege wil de nieuw recruitment applicatie voor een langere periode gaan inzetten, waarbij de applicatie aan blijft sluiten bij toekomstige ontwikkelingen, zowel functioneel als technisch.
3. Er is behoefte aan het professionaliseren van het technisch en functioneel beheer van de applicatie, zodat gebruikers beter ondersteund kunnen worden en waar nodig optimalisatie doorgevoerd kunnen worden. Er dient daarbij een duidelijk onderscheid gemaakt te worden in waar taken en verantwoordelijkheden belegd worden, zowel intern als intern. Gebruikersgemak voor alle gebruikers van de applicatie.
4. De applicatie moet efficiënt werken stimuleren. Stichting Carmelcollege wil dat er hierdoor meer geïnvesteerd kan worden in kernactiviteiten.

De schriftelijke beantwoording van de vragen is vormvrij en de Stichting wil u graag de gelegenheid bieden om de kernelementen van uw applicatie door middel van een video van maximaal 15 minuten toe te lichten. U kunt uw video uploaden bij uw reactie op deze marktconsultatie op Tenderned. Mocht Stichting Carmelcollege aanleiding zien om, na het analyseren van de ingediende antwoorden, verdiepende gesprekken te organiseren, dan kan zij van deze mogelijkheid gebruik maken.

Bron: Tenderned dinsdag 11 juli 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/303776

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 12 juli 2023

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *