Reconstructie Weg naar Voorst – gemeente Zutphen – Aanbestedingsnieuws

Reconstructie Weg naar Voorst – gemeente Zutphen

Laatst geupdate op april 5, 2023 door redactie

Impressie: © Gemeente Zutphen

Als de rondweg N345 – De Hoven klaar is, gaat het doorgaande verkeer niet meer door De Hoven. Door de aanleg van deze westelijke rondweg om De Hoven wordt het doorgaande verkeer van en naar Apeldoorn niet meer door de bebouwde kom van de Hoven geleid. Daarom krijgt de Weg naar Voorst een nieuwe inrichting, die past bij een woonstraat in een dorp. Verder
richt de gemeente Zutphen het gebied rondom het kunstwerk ‘de lopende man’ opnieuw in, met meer ruimte voor bomen en
planten. Dit wordt het IJsselplein. Ook op de kruising Weg naar Voorst / Vliegendijk komen bijzondere bomen en planten. Deze verhoogde kruising krijgt de naam Van Gelreplein. Ten slotte krijgt de Kanonsdijk een nieuwe toplaag en maatregelen om de snelheid van het verkeer te remmen. In 2019 hebben veel betrokken bewoners meegedacht over het ontwerp voor de wegen en pleinen. De opmerkingen hebben we waar mogelijk meegenomen. Verder hebben we onderzocht welke bomen kunnen
blijven staan, welke bomen worden gekapt en waar nieuwe bomen kunnen komen. Ook de uitkomsten van dit bomenonderzoek hebben is verwerkt in de plannen. In de illustratie bij dit artikel zijn enkele sfeerbeelden te zien, maar het uiteindelijke ontwerp kan hiervan nog afwijken.

Het uit te voeren werk is gelegen in de Hoven (nabij Zutphen) in de Gemeente Zutphen en betreft een gedeelte van de Weg naar Voorst, tussen de westelijk gelegen Spoorwegovergang en de aansluiting op de Kanonsdijk. En een deel van de Kanonsdijk, vanaf de IJsselbrug tot voorbij de aansluiting met de Weg naar Voorst. Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
– het verwijderen van bestaande elementen verhardingen;
– het verwijderen van bestaande (teer houdende) asfalt verhardingen;
– het verwijderen van bestaande wegfunderingen;
– het verwijderen van bestaande groenvoorzieningen;
– het verwijderen van openbare verlichting (door derden);
– het verwijderen van bebording en meubilair;
– het uitvoeren van grondwerk;
– het aanbrengen van riolering en kolken;
– het aanbrengen van wegfunderingen;
– het aanbrengen van asfaltverhardingen;
– het aanbrengen van elementen verhardingen;
– het aanbrengen van markeringen;
– het aanvullen en afwerken van bermen;
– het aanbrengen van groenvoorzieningen;
– het aanbrengen van openbare verlichting (door derden);
– het aanbrengen van bebording en meubilair;
– bijkomende werkzaamheden
– het aanbrengen van VRI

Het werk bestaat hoofdzakelijk uit:
– verwijderen en afvoeren van bestaand wegmeubilair;
– verwijderen en afvoeren van bestaande grondkabels;
– aanpassen verkeersregeltoestel, inclusief ombouw iVRI;
– leveren, plaatsen en monteren van het op de bestekstekening aangegeven wegmeubilair;
– het conserveren aannemer bestaand wegmeubilair;
– leveren, installeren en bedrijfsklaar opleveren van KAR met toebehoren t.b.v. (bus)prioriteit;
– leveren en leggen en/of aanbrengen van alle benodigde grondkabels en leidingen voor ondermeer verkeerslantaarns, detectielussen, drukknoppen, akoestische signalering;
– aanbrengen en aansluiten van de op de bestekstekening aangegeven detectielussen in asfalt en onder tegel/klinker bestrating;.
– het uitvoeren van controlemetingen en het verzorgen van de meetrapporten voor het meten van de detectielussen;
– implementatie van de door de directie aangeleverde applicatiesoftware (CCOL versie 12.0 of hoger);
– opstellen V&G-plan;
– installeren en bedrijfsklaar opleveren van de volledige verkeersregelinstallatie;
– onderhouden van het gemaakte werk gedurende 52 weken na oplevering.

Er wordt de openbare procedure gevolgd bij deze aanbesteding.

Uitvoering
1. Start voorbereiding/inrichten depot vanaf ca. 7 april 2023
2. Stenen leverantie, 1e levering mogelijk vanaf medio maart 2023
3. Start uitvoering  1 mei 2023 of zoveel mogelijk eerder
Na overlagen Kanonsdijk, 4 weken april 2023
4. Einde uitvoering Uiterlijk 15 december 2023

Als gunningscriterium wordt gehanteerd: “Economisch Meest Voordelige Inschrijving” (EMVI) op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned dinsdag 17 januari 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/285784

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang, editie 18 januari 2023

 

1 thought on “Reconstructie Weg naar Voorst – gemeente Zutphen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *