Reconstructie (verlengde) Parkweg e.o. – Gemeente Ede – Aanbestedingsnieuws

Reconstructie (verlengde) Parkweg e.o. – Gemeente Ede

Laatst geupdate op april 5, 2023 door redactie

Nieuwe Maanderbuurtweg (perceel 1). Foto: Google Streetview

In Ede-Zuid is er tijdens inspectie gebleken dat er maatregelen aan het riolering, wegen, openbare verlichting en groen nodig zijn, om veiligheid te kunnen garanderen en de leefbaarheid te vergroten. Op dit moment is er sprake van slechte waterafvoer en nog geen afkoppeling van HWA en VWA. De groenstructuur zal geoptimaliseerd worden. Sommige bomen hebben te weinig groeiruimte of hebben een lage toekomstverwachting. Ook vertoont de groenstructuur gaten. Op het gebied van verkeersveiligheid zijn er ook maatregelen gewenst. De wegen hebben op dit moment niet de uitstraling van een 30 km gebied, deze wegen zullen worden versmald en voorzien van bestrating. De Vincent van Goghstraat zal ingericht worden als fietsstraat.
De trottoirs zijn versleten en her en der zijn lichte oneffenheden zichtbaar met name door wortelopdruk.

De opdracht is uitvoeringstechnisch verdeeld in vier  percelen.
• Perceel 1: Nieuwe Maanderbuurtweg
• Perceel 2: Verlengde Parkweg
• Perceel 3: Parkweg – Blokkenweg
• Perceel 4: Vincent van Goghstraat e.o.
Voor de verdeling en tijdsbepaling hiervan zie de bestekken en projectscope. Inschrijvers moeten inschrijven op alle percelen en gunning zal plaatsvinden aan de inschrijving met de laagste evaluatieprijs waarbij gebruik gemaakt zal worden van de som van de aanneemsommen van alle percelen. De opdracht wordt gegund aan één opdrachtnemer.

Van de inschrijvers wordt verwacht/verlangd dat zij zich in kennis stellen van de lokale situatie / werkterrein van de opdracht.
Bezichtiging van de locatie(s) / het werkgebied kan op eigen gelegenheid plaatsvinden. Aanbesteding vindt plaats volgens de openbare procedure. De inschrijving met de laagste evaluatieprijs, die voldoet aan alle gestelde eisen en criteria, is de
Economisch Meest Voordelige Inschrijving en komt voor gunning van de opdracht in aanmerking.

Bron: Tenderned vrijdag 10 maart 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/291001

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 13 maart 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *