Circulair onderhoud en levering kantoorinrichting – VR Kennemerland – Aanbestedingsnieuws

Circulair onderhoud en levering kantoorinrichting – VR Kennemerland

Laatst geupdate op april 5, 2023 door redactie

Foto: Pixabay.com

De Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) bestaat sinds 1 januari 2008. Veiligheidsregio’s zijn verschillend georganiseerd. VRK bestaat uit de onderdelen: Brandweer Kennemerland, GGD Kennemerland, Meldkamer Noord-Holland, het Veiligheidsbureau Kennemerland, GHOR Kennemerland, Veilig thuis Kennemerland en ondersteunende afdelingen in het Facilitair Bedrijf. Er werken totaal ongeveer 1100 vaste medewerkers en 475 vrijwilligers.

Het doel van deze aanbesteding is om een raamovereenkomst te sluiten met een opdrachtnemer. Deze raamovereenkomst wordt aangegaan voor de duur van twee jaar. De overeenkomst gaat in op 1 juli 2023 en eindigt van rechtswege op 30 juni 2025. VRK heeft de mogelijkheid om de raamovereenkomst twee keer onder dezelfde voorwaarden te verlengen met een periode van één jaar.

De opdracht bestaat uit het leveren van bureaustoelen en bureaus voor VRK en het uitvoeren van circulair onderhoud aan bureau- en vergaderstoelen en bureaus  voor alle kantoorhoudende locaties van VRK. In totaal beschikt VRK over 35-40 locaties waar kantoormeubilair aanwezig is. De grootste kantoorlocaties van VRK zijn:

  •              Veiligheidsregio Kennemerland Zijlweg 200 Haarlem
  •              Veilig Thuis
  •              Brandweerkazerne Hoofddorp;
  •              Brandweerkazerne Velsen;
  •              Brandweerkazerne Zandvoort;
  •              Brandweerkazerne Beverwijk
  •              Brandweerkazerne Heemstede

VRK schrijft geen oplossingen, methoden of technieken voor bij het uitvoeren van deze opdracht. Dit laten we graag over de markt. Wat we in ieder geval vragen is:

Her inzet bestaand meubilair: van zowel buiten als (bij voorkeur) binnen de VRK

Repair: herstellen en functionaliteitsaanpassingen;
Re-use: herbestemmen en her inzetten (andere functie);
Refurbish: demonteren, opknappen, (her)stofferen, afwerken, etc.

Levering meubilair:

Re-use Refurbish: herinzetten van Refurbished meubilair van buiten;
Buy sustainable stuff: aanschaf van Nieuw circulair meubilair.

Onderhoud van al het meubilair van VRK (Bestaand en toekomstig meubilair)

Onder onderhoud van meubilair wordt verstaan het indien nodig en waar nodig (bijvoorbeeld op onderdelen) repareren van een meubel om dit gereed te maken om terug te brengen in functionele staat. Nb. kleine reparaties zullen door de afdeling Facilitaire Zaken van VRK uitgevoerd worden.

Levering meubilair

De opdracht heeft betrekking op alle genoemde standaard meubilair: Standaard meubilair bestaat uit:

             Bureaustoelen

             Bureaus

De uitwerking van het huidige meubilair is op hoofdlijnen te vinden in de Inventarisatie meubilair VRK.

 

Optioneel wordt uitgevraagd: Bijkomende diensten ten behoeve van het meubilair:

Meubelmanagement (Dit dient opgezet te worden voor bestaand en toekomstig meubilair). Hieronder valt het in beheer houden van een meubelportefeuille, waarbij de inschrijver verantwoordelijk is voor het in een goed werkende staat en in een goede conditie houden van de meubelportefeuille. Hieronder valt ook het analyseren van, adviseren over en digitaal administreren van deze portefeuille met onder andere, fabricaat/type, stuksnummers, gebruikte grondstoffen, CO2 voetafdruk bij verwijdering uit de inventaris, vervangingswaarde.

De geraamde waarde van de opdracht, inclusief mogelijke verlengingen en een (risico)marge i.v.m. onvoorziene omstandigheden bedraagt ongeveer €120.000,- tot  €200.000,-. Afhankelijk of er voor projecten tijdens de looptijd van de overeenkomst ook goedkeuring komt op projectplannen en bijbehorende investeringen kan dit bedrag in totaal uitgroeien tot een maximale waarde van €250.000,- tot €350.000,-gedurende de looptijd van de overeenkomst.

Voor de aanbesteding van de opdracht, hanteert VRK de Europese openbare aanbestedingsprocedure. Alle inschrijvingen die niet op basis van voorwaarden, uitsluitingsgronden, geschiktheidseisen en/of minimumeisen zijn uitgesloten van de aanbestedingsprocedure en die door de VRK geldig zijn bevonden, worden beoordeeld aan de hand van het gunningscriterium: de economisch meest voordelige inschrijving op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned zaterdag 11 maart 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/291159

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 13 maart 2023

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *