Reconstructie van Haestrechtstraat Loon op Zand – Aanbestedingsnieuws

Reconstructie van Haestrechtstraat Loon op Zand

De Van Haestrechtstraat, met in het verlengde de Wielstraat, is een druk bereden weg tussen Kaatsheuvel en Waalwijk. De weg heeft veel gaten en scheuren en ook is de fundering aangetast. Om deze weg te reconstrueren heeft de gemeente Loon op Zand een openbare aanbesteding geplaatst om de weg  over een lengte van circa 2,3 km aan te pakken. Het tracé loopt vanaf de rotonde in de Tilburgseweg / Horst tot aan de bebouwde komgrens van de gemeente Waalwijk ter hoogte van Meerdijk. Ook het doodlopende stukje Wielstraat huisnummer 19-27 wordt meegenomen. Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

– verwijderen asfaltverharding;
– verwijderen elementenverharding (fietspaden en inritten);
– aanbrengen van asfaltverhardingen;
– aanbrengen van elementenverharding (inritten);
– het aanbrengen van kolken en aansluitingen;
– aanbrengen van wegmarkering;
– bijbehorend grondwerk;
– aanbrengen beplanting;
– het treffen van verkeersvoorzieningen en -maatregelen.

De realisatie van het werk vindt plaats vanaf 13 juni 2022. Uiterlijke opleverdatum donderdag 1 december 2022. Gunning vindt plaats aan de inschrijver die op basis van de gunningcriteria  de “laagste prijs” aanbieding heeft gedaan. De redenen om op laagste prijs te gunnen zijn:
a. Het gevraagde is in sterke mate gestandaardiseerd in de markt verkrijgbaar;
b. Er zit vrijwel geen ontwerpvrijheid in de opgave;
c. Grote verschillen in kwaliteit zijn niet te verwachten;
d. De inhoud en omvang van de opdracht zijn eenduidig vastgelegd in een RAW-bestek.

Bron: Tenderned donderdag 7 april 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/258427

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *