Reconstructie van de Vondelsingel Oost Nissewaard – Aanbestedingsnieuws

Reconstructie van de Vondelsingel Oost Nissewaard

Vondelsingel Nissewaard. Foto: Google Streetview

De gemeente Nissewaard is een jonge gemeente op het eiland Voorne-Putten met zo’n 85.000 inwoners. De gemeente Nissewaard is op 1 januari 2015 ontstaan door samenvoeging van de gemeenten Spijkenisse en Bernisse en omvat het gehele (voormalige) eiland Putten en het oosten van het (voormalige) eiland Voorne. De gemeente Nissewaard gaat in de periode 2019-2022 reconstructiewerkzaamheden uitvoeren in het gebied rond de Vondelsingel in Spijkenisse. De projectgrenzen reiken van de Jacob Catsstraat tot aan de Winston Churchillaan en van de Sportlaan tot aan de Schiekampsingel. De huidige straten zijn toe aan vervanging, daarom zal de bestrating worden vernieuwd. Eveneens zal het riool daarbij deels vervangen worden. Dit nieuwe riool bestaat uit twee delen. Het hemelwater zal namelijk worden opgevangen in een apart riool en worden geloosd in de singel. Zo hoeft het niet naar de waterzuivering. Het overige afvalwater wordt in het andere aan te brengen riool afgevoerd. Voor een integrale aanpak zal er meteen gekeken worden naar de verbetering van groen, verlichting en de speelplaatsen voor kinderen in de buurt.  Het voorwerp van aanbesteding betreft de reconstructie van de Vondelsingel en omstreken. Het werk behelst de volgende werkzaamheden:
a. opruimwerkzaamheden;
b. opbreken van elementenverhardingen en kantopsluitingen;
c. verwijderen van groen;
d. opbreken van riolering en afwateringselementen;
e. verrichten van grondwerkzaamheden;
f. aanbrengen van riolering en afwateringselementen;
g. aanbrengen van elementenverhardingen en kantopsluitingen.

De aanbestedende dienst heeft besloten het voorwerp van aanbesteding niet onder te verdelen in percelen omdat er sprake is van grote samenhang tussen de gevraagde prestaties. De aanbestedende dienst heeft hierbij gekozen voor een nationale openbare procedure. Gegund wordt er op het gunningscriteriun laagste prijs. Het is de bedoeling om in maart 2022 een aanvang te maken met de werkzaamheden. De mededeling van de gunningsbeslissing aan de winnende inschrijver houdt geen aanvaarding van diens aanbod in.

Bronnen: Tenderned dinsdag 14 december 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/246940 en de gemeente Nissewaard.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *