Marktconsultatie opvang zwerfhonden en katten Lelystad – Aanbestedingsnieuws

Marktconsultatie opvang zwerfhonden en katten Lelystad

Kat en hond. Foto: pixabay.com

De gemeente Lelystad is op zoek naar één geschikte partij om voor meerdere jaren een contract mee af te sluiten ter invulling van het dierenwelzijn, het voldoen aan artikel 5:8 lid 3 BW en een goede invulling en coördinatie van daaraan verbonden werkzaamheden. In hoofdzaak gaat het om het transporteren van zwerfdieren, het in bewaring geven en nemen van dieren, het overdragen en in eigendom aanvaarden van dieren, de medische verzorging en de daarbij behorende vergoeding van diverse werkzaamheden. Bovenstaande geldt voor (levende en dode) gehouden en wilde zwerfdieren. Wegens sluiting en opheffing van de huidige opvanglocatie wil Lelystad met deze marktconsultatie op korte termijn een zo duidelijk mogelijk beeld te krijgen of er marktpartijen zijn die de werkzaamheden kunnen en willen uitvoeren.

Gemeenten hebben de wettelijke taak (artikel 5:8 lid 3 Burgerlijk Wetboek) om gevonden hulpbehoevende of dode dieren (dieren met een vermoedelijke eigenaar), minimaal twee weken in bewaring te nemen en te verzorgen. Gemeenten zijn vrij deze taak naar eigen inzicht in te vullen. De gemeente Lelystad wil de (specifieke) opvang en het (specifieke) vervoer van alle hulpbehoevende dieren – zowel wilde als gehouden dieren – in de gemeente structureel blijven regelen binnen één contract. De hulpverlening- en opvanginstellingen voor dieren moeten zoveel mogelijk in Lelystad zijn gevestigd met opvang- en uitwijkmogelijkheden naar andere regio’s. De gemeente Lelystad vindt het van belang dat de gehele keten van opvangcentra, dierenambulance etc. op basis van prestatie de overeengekomen financiële vergoeding voor hun werkzaamheden krijgen, om de continuïteit van de gehele keten te waarborgen.

Op basis van het verkregen beeld uit deze marktconsultatie kan de gemeente Lelystad voor de organisatie en realisatie keuzes maken en een eventuele aanbesteding ten behoeve van de selectie van een partij zo goed mogelijk vorm en inhoud geven. De marktconsultatie bevat een vragenlijst. U wordt gevraagd de vragenlijst in te vullen en in te dienen bij TenderNed. De gemeente behoudt zich het recht voor om een of meerdere marktpartijen uit te nodigen voor een mondelinge toelichting naar aanleiding van de ingevulde vragenlijst op 13 januari 2022. De marktconsultatie zal worden afgerond met een algemeen verslag. Daarin zijn de ontvangen antwoorden op de vragenlijst op hoofdlijnen en geanonimiseerd opgenomen. Na afstemming met partijen die hebben deelgenomen aan de marktconsultatie zal het verslag door de gemeente openbaar gemaakt worden via TenderNed. Lelystad gaat voor de beantwoording van de vragen uit van een maximum van zes pagina’s tekst per deelnemende partij exclusief eventuele figuren, tabellen en bijlagen. Indien u niet op alle tien vragen kunt antwoorden is dat jammer, maar wat de gemeente betreft geen reden om niet deel te nemen. Geef s.v.p. duidelijk aan op welke vragen u welk antwoord geeft.
Men wil in Lelystad graag dat u uw beantwoording voorziet van uw contact gegevens!

Bron: Tenderned zaterdag 11 december 2022 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/246748

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *